Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Niesułków

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1867-1944
- brak danych - 1867 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dzieje ustrojowe urzędów gminnych zostały dokładnie omówione przez Włodzimierza Rudzia - we wstępie do inwentarza zespołu "Akta Gminy Będków".
Gmina administracyjna Niesułków powołana ostała ukazem carskim z 2 marca 1864 roku. W latach 1867-1914 położona była na terenie powiatu brzezińskiego i guberni piotrkowskiej. W okresie I wojny świtowej powiat brzeziński znajdował się na terenie gubernatorstwa warszawskiego. W okresie niepodległego państwa polskiego gmina Niesułków wchodziła w skład powiatu brzezińskiego i województwa łódzkiego. W okresie II wojny światowej część powiatu brzezińskiego z gminą Niesułków przyłączona została do III Rzeszy i weszła w skład rejencji kaliskiej. W 1941 roku w miejsce rejencji kaliskiej utworzono rejencję łódzką.
W skłd gminy Niesułków wchodziły następujące miejscowości: Bartolin, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Głąbie, Kaźmierzów, Lipka, Niesułków, Nowostawy Dolne, Nowostawy Górne, Nowostawskie Działki, Poćwiartówka, Sierżniaa, Skoszewka, Skoszewy Nowe, Skoszewy Stare, Warszewice, Anielin Kolonia, Niesułków Kolonia, Sierżnia Folwark, Sirżnia A Folwark, Skoszewy Folwark, Skoszewy A Folwark, Warszewice Folwark.
Z chwilą wyzzwolenia w 1945 roku Gminna Rada Narodowa w Niesułkowie zaczęła funkcjonować na podstawie Krajowej Rady Narodowej zz dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodaawczzych i samorządowych. Położona była na terenie województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego.
Tabele likwidacyjne (sygn. 1-3), księgi dochodów budżetowych (sygn. 4-5), księga biercza podatku gruntowego (sygn. 6) księgi ludności stałej (sygn. 7-14), rejestry mieszkańców (sygn. 15-18), księgai kontroli ruchu ludności (sygn.19), zgłoszenia celem policyjnego stwierdzenia ludności (sygn. 20-24). - brak danych -

Amount of archival material

24

24

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -