Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Gminy Lewin

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1810-1824
- brak danych - 1810 - 1813
1819 - 1824
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obowiązek rejestracji narodzeń, ślubów i zgonów wprowadził w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona obowiązujący na mocy artykułu 69 Konstytucji z 1807 roku. Dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 roku (obowiązujący od 1 V 1808 r.) wprowadził urzędy i akta stanu cywilnego, w których miano dokonać rejestracji. Księgi stanu cywilnego wspólnie dla wszystkich wyznań prowadzić mieli urzędnicy świeccy, lecz z braku fachowych kadr, zadania te przejęli faktycznie duchowni. Nakazano im jednak spisywać najpierw akt cywilny, a dopiero potem dopełnić obrządek religijny. Ślubów cywilnych i rozwodów w miastach udzielali prezydenci i burmistrzowie, natomiast w gminach ślubu udzielali duchowni (proboszczowie) pełniący obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Księgi prowadzone były w dwóch egzemplarzach, z których jeden był przekazywany wraz z dowodami do akt małżeństw (inaczej allegatami, aneksami) do archiwum właściwego sądu pokoju, a drugi po sprawdzeniu w tymże sądzie, zwracany był urzędnikowi (duchownemu) prowadzącemu urząd stanu cywilnego. Odrębne prowadzenie w Królestwie Polskim akt stanu cywilnego i akt metrykalnych zakończono po powierzeniu proboszczom w roku 1825 oficjalnie funkcji urzędnika stanu cywilnego. W Lewinie rolę urzędnika stanu cywilnego w latach 1810 - 1813 pełnił proboszcz ksiądz Augustyn Zastawski oraz pełniący obowiązki urzędnika w 1813 roku wikary Aureli Ząbkowski i Jędrzej Gutowski. W latach 1819-1824 urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz Antoni Pecz komendarz (administrator parafialny). Wpisów dokonywano w księgach otrzymanych z Sądu Pokoju w Rawie. Księgi zawierają ponumerowane i ostemplowane karty ("SPPR"). Akta prowadzono w układzie rocznym, dokonując wpisów kolejno w obrębie serii (urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa i zgony). Na ostatniej stronie figurują adnotacje sądu o prawidłowych wpisach i liczbie zapisanych kart. W księgach z lat 1822-1824 stosowano pieczęć okrągłą z herbem Królestwa Polskiego z napisem w otoku: Królestwo Polskie Sąd Pokoju Powiatu Rawskiego. Księga z roku 1810 nie posiada skorowidza, od roku 1811 prowadzone są skorowidze w układzie alfabetycznym według nazwisk. Po uporządkowaniu w APTM otrzymały sygnaturę ciągłą od 1 do 15 Roczne księgi metrykalne wspólne dla akt urodzeń, małżeństw i zgonów, dowody do akt małżeństw. zdigitalizowano
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
49/438/0/-/1 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wieyskiey Lewińskiey na rok 1810ty od dnia 1 stycznia aż do ostatniego grudnia tegoż roku 1810 22
49/438/0/-/2 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wieyskiey Lewińskiey na rok 1811, od 1go stycznia aż do ostatniego miesiąca grudnia 1811 34
49/438/0/-/3 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wieyskiey Lewińskiey na rok 1812, od 1-wszego miesiąca stycznia,aż do ostatniego grudnia 1812 25
49/438/0/-/4 [Akta urodzeń i zgonów] 1813 25
49/438/0/-/5 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wieyskiey Lewińskiey na rok 1819,to jest od pierwszego, aż do pierwszego stycznia zaczynający się rok 1819 1819 28
49/438/0/-/6 [Dowody do akt małżeństw] 1819 18
49/438/0/-/7 Akta Urzędnika Cywilnego Gminy Lewińskiey na Rok 1820 1820 13
49/438/0/-/8 Akta Urzędnika Cywilnego Gminy Lewińskiey na Rok 1821 1821 15
49/438/0/-/9 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Lewińskiey Obwodu Rawskiego na rok 1822 1822 16
49/438/0/-/10 Akta Urzednika Cywilnego Gminy Lewińskiey Obwodu Rawskiego na rok 1823 1823 17
49/438/0/-/11 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Lewińskiey Obwodu Rawskiego na rok 1824 1824 17
49/438/0/-/12 [Dowody do akt małżeństw] 1824 16
49/438/0/-/13 Akta Urzędnika Cywilnego Gminy Lewińskiey na rok 1820 1820 16
49/438/0/-/14 [Akta Urzędnika Cywilnego Gminy Lewińskiey na Rok 1821] 1821 15
49/438/0/-/15 Akta Urzędnika Cywilnego Gminy Lewińskiey na Rok 1823 1823 16

Amount of archival material

15

15

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -