^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dowody do akt małżeństw]

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1827

1827 - 1827
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Inowłódz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

akta metrykalne -

Javascript support needed to browse indexes