Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Inowłodzu

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1826-1936
- brak danych - 1826 - 1866
1883 - 1883
1891 - 1913
1915 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dowody do akt małżeństw. zdigitalizowano sygn. 1-61
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/447/0/-/1 [Akta urodzeń małżeństw i zgonów] 1826 105
49/447/0/-/2 [Dowody do akt małżeństw] 1826 42
49/447/0/-/3 [Dowody do akt małżeństw] 1827 41
49/447/0/-/4 [Akta urodzeń małzeństw i zgonów] 1828 41
49/447/0/-/5 Annexa Do Ślubów Religiijno-Parafii Jnowłodzkiey z Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestego Osmego 1828 15
49/447/0/-/6 [Akta urodzeń,małżeństw i zgonów] 1829 34
49/447/0/-/7 Allegata Do Ślubów Religiijno Cywilnych Parafii Inowłodzkiej z Roku Tysiąc osmset dwudziestego dziewiątego 1829 23
49/447/0/-/8 [Akta urodzeń,małżeństw i zgonów] 1830 49
49/447/0/-/9 [Dowody do akt małżeństw] 1830 21
49/447/0/-/10 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1831 50
49/447/0/-/11 Dowody do aktów Małżeństw w Roku Tysiącznym osmsetnym trzydziestym pierwszym zdziałanych w liczbie Sztuk piętnaście.Inowłódz dnia Trzydziestego pierwszego Grudnia Tysiąc osmset trzydziestego pierwszego Roku 1831 22
49/447/0/-/12 Księga Aktów Urodzenia,Małżeństw i Zeyścia Parafii Jnowłodzkiej na Rok Tysiączny ośmsetny trzydziesty drugi Duplikat 1832 46
49/447/0/-/13 Dowody do Duplikatu Księgi Małżeństw z Roku Tysiącznego osmsetnego trzydziestego drugiego Parafii Jnowłodzkiej w liczbie sztuk Szesnaście 1832 25
49/447/0/-/14 Księga Aktów Urodzenia Małżeństw i Zeyścia Parafii Jnowłodzkiey na Rok Tysiączny ośmsetny trzydziesty trzeci Duplikat 1833 48
49/447/0/-/15 Dowody Do Aktów Małżeństw w Roku Tysiącznym Ośmsetnym Trzydziestym Trzcim w Parafii Jnowłodzkiej zawartych w Liczbie Sztuk Dziesięć do Duplikatu załączają się Jnowłódz dnia 31go Grudnia 1833go Roku 1833 18
1 2 3 4 5

Amount of archival material

73

0

0

0.88

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -