^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1867-1867

1867 - 1867
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 117
- brak danych - Tak
całkowicie C.5641
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -