Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1827-1931
- brak danych - 1827 - 1931
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1827-1886; mikrof. Nr C.544-573; C.5712-5725; C.5832-5834; C.5905-5914; zdigitalizowano lata 1887-1908, sygn. 102-110, 112-117
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/169/0/-/1 Ksiązka do zapisywania aktów urodzenia starozakonnych 1827-1827 30
5/169/0/-/2 Książka do zapisywania aktów małżeństwa starozakonnych 1827-1827 16
5/169/0/-/3 Książka do zapisywania aktów zejścia 1827-1827 15
5/169/0/-/4 Książka do zapisywania aktow urodzenia starozakonnych 1828-1828 24
5/169/0/-/5 Książka do zapisywania aktow małżeństwa starozakonnych 1828-1828 9
5/169/0/-/6 Dowody należące do aktów małżeństwa starozakonnych 1828-1828 0
5/169/0/-/7 Książka do zapisywania aktow zejścia starozakonnych 1828-1828 12
5/169/0/-/8 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia starozakonnych 1829-1829 32
5/169/0/-/9 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia starozakonnych 1830-1830 27
5/169/0/-/10 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia starozakonnych 1831-1831 21
5/169/0/-/11 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia starozakonnych 1832-1832 33
5/169/0/-/12 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1833-1833 50
5/169/0/-/13 Książka do zapisywania aktow urodzenia wyznań niechrzescijańskich 1834-1834 22
5/169/0/-/14 Książka do zapisywania aktow zejścia wyznań niechrzescijańskich 1834-1834 14
5/169/0/-/15 Książka do zapisywania aktow urodzenia wyznań niechrzescijańskich 1835-1835 0
5/169/0/-/16 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1836-1836 0
5/169/0/-/17 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1837-1837 29
5/169/0/-/18 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1838-1838 0
5/169/0/-/19 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1836-1838 181
5/169/0/-/20 Książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1839-1839 0
5/169/0/-/21 Dowody do akt małżeństw 1839-1839 0
5/169/0/-/22 Duplikat książka do zapisywania aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1840-1840 0
5/169/0/-/23 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1841-1841 0
5/169/0/-/24 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1842-1842 0
5/169/0/-/25 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1843-1843 0
5/169/0/-/26 Unikat. Książka aktów urodzenia wyznań niechrześcijańskich 1839-1842 156
5/169/0/-/27 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1844-1844 0
5/169/0/-/28 Unikat. Książka aktów małżeństwa wyznań niechrześcijańskich 1839-1844 154
5/169/0/-/29 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1845-1845 0
5/169/0/-/30 Unikat. Książka aktów zejścia wyznań niechrzescijańskich 1839-1845 129
5/169/0/-/31 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1846-1846 0
5/169/0/-/32 Skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania niechrześcijańskiego 1826-1845 0
5/169/0/-/33 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1847-1847 0
5/169/0/-/34 Dowody do aktów małżeństw wyznania niechrześcijańskiego 1847-1847 0
5/169/0/-/35 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1848-1848 0
5/169/0/-/36 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1849-1849 0
5/169/0/-/37 Dowody do akt małżeństw 1849-1850 0
5/169/0/-/38 Duplikat książka aktow urodzenia, małżeństwa i zejścia wyznań niechrzescijańskich 1851-1851 0
5/169/0/-/39 Dowody należące do akt małżeństw wyznania niechrześcijańskiego 1851-1851 0
5/169/0/-/40 Unikat. Książka aktów urodzenia wyznania niechrześcijańskiego 1848-1851 198
5/169/0/-/41 Duplikat. Książka do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1852-1852 0
5/169/0/-/42 Unikat. Książka do zapisywania aktów zejścia wyznań niechrześcijańskich 1846-1852 204
5/169/0/-/43 Egzemplarz II. Książka do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1853-1853 0
5/169/0/-/44 Unikat. Książka do zapisywania aktów małżeństw wyznania niechrześcijańskiego 1845-1853 232
5/169/0/-/45 Egzemplarz II. Książka do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1854-1854 0
5/169/0/-/46 Egzemplarz II. Książka do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1855-1855 0
5/169/0/-/47 Dowody do aktów małżeństw wyznania niechrześcijańskiego 1855-1855 0
5/169/0/-/48 Egzemplarz II. Książka do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1856-1856 0
5/169/0/-/49 Dowody do aktów małżeństw 1856-1856 0
5/169/0/-/50 Egzemplarz II. Książka do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1857-1857 0
5/169/0/-/51 I egz. Książka aktów zejścia wyznania niechrześcijanskiego 1852-1856 224
5/169/0/-/52 Książka aktów urodzenia niechrześcijańskiego wyznania 1852-1858 189
5/169/0/-/53 Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich gminy Łomża. Egzemplarz II 1859-1859 0
5/169/0/-/54 Dowody do akt małżeństwa wyznanań niechrześcijańskich 1859-1859 0
5/169/0/-/55 Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich . Egzemplarz II 1860-1860 0
5/169/0/-/56 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1861-1861 0
5/169/0/-/57 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia wyznań niechrześcijańskich 1862-1862 0
5/169/0/-/58 Egzemplarz I. Ksiązka aktów małżeństw wyznania niechrześcijańskiego 1854-1862 198
5/169/0/-/59 Egzemplarz I. Ksiązka aktów urodzonych wyznania niechrześcijańskiego 1859-1862 193
5/169/0/-/60 Duplikat aktów urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznań niechrześcijańskich 1863-1863 0
5/169/0/-/61 Dowody do akt małżeństwa wyznań niechrześcijańskich 1863-1863 0
5/169/0/-/62 II ezg. Dudpikat aktów urodzeń, zejścia i zaślubin wyznań niechrześcijańskich 1864-1864 0
5/169/0/-/63 Dowody do akt małżeństw wyznań niechrześcijańskich 1864-1864 0
5/169/0/-/64 Egz.I. księga do zapisywania aktów zejścia wyznania niechrześcijańskiego 1856-1864 208
5/169/0/-/65 Akta urodzen wyznania niechrzescijanskiego 1862-1864 222
5/169/0/-/66 II ezg. Dudpikat aktów urodzeń, zejścia i zaślubin wyznań niechrześcijańskich 1865-1865 200
5/169/0/-/67 Dudpikat dodatkowy aktów urodzeń, zejścia i zaślubin wyznań niechrześcijańskich-t.II 1865-1865 52
5/169/0/-/68 Dowody do aktów małżeństwa ludności wyznania niechrześcijańskiego 1865-1865 0
5/169/0/-/69 Egz. II. Dodatkowy duplikat aktów zejścia 1866-1866 0
5/169/0/-/70 Dowody do akt małżeństw ludności żydowskiej 1866-1866 0
5/169/0/-/71 Ksiega do zapisywania aktów urodzeń ludności wyznania niechrześcijańskiego 1865-1866 0
5/169/0/-/72 II ezg. Dudpikat aktów urodzeń, zejścia i zaślubin wyznań niechrześcijańskich 1867-1867 0
5/169/0/-/73 Książka aktów urodzeń, zejścia i zaślubin wyznań niechrześcijańskich 1868-1868 0
5/169/0/-/74 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1869-1869 0
5/169/0/-/75 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1870-1870 0
5/169/0/-/76 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1871-1871 0
5/169/0/-/77 Dowody do akt małżeństw 1871-1871 0
5/169/0/-/78 Dowody do akt małżeństw 1872-1872 0
5/169/0/-/79 Egz.I Książka aktów małżeństw wyznania niechrześcijańskiego 1863-1872 105
5/169/0/-/80 Książka do zapisywania aktów urodzeń ludności żydowskiej 1867-1872 0
5/169/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873-1873 0
5/169/0/-/82 Akta zgonów 1869-1873 0
5/169/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 0
5/169/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 179
5/169/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877-1877 240
5/169/0/-/86 Dowody do akt małżeństw 1877-1877 0
5/169/0/-/87 Akta urodzeń 1873-1879 0
5/169/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880-1880 184
5/169/0/-/89 Akta zgonów 1874-1880 0
5/169/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881-1881 0
5/169/0/-/91 Dowody do akt małżeństw 1881-1881 0
5/169/0/-/92 Księga małżeństw 1873-1881 0
5/169/0/-/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883-1883 0
5/169/0/-/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1884 0
5/169/0/-/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885-1885 0
5/169/0/-/96 Akta urodzeń 1880-1885 0
5/169/0/-/97 Akta małżeństw 1882-1885 0
5/169/0/-/98 Akta zgonów 1881-1885 0
5/169/0/-/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886-1886 0
5/169/0/-/100 Księga urodzeń 1886-1886 0
5/169/0/-/101 Księga urodzeń (od nr 561) 1886-1886 0
5/169/0/-/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887-1887 217
5/169/0/-/103 Księga urodzeń (dodatkowa) 1887-1887 30
5/169/0/-/104 księga urodzeń 1887-1888 238
5/169/0/-/105 Ksiega urodzeń 1888-1888 67
5/169/0/-/106 Księga zgonów 1886-1889 241
5/169/0/-/107 Ksiega urodzeń 1889-1890 171
5/169/0/-/108 Księga zgonów 1889-1891 184
5/169/0/-/109 Akta małżeństw 1886-1893 246
5/169/0/-/110 Księga zgonów 1892-1895 290
5/169/0/-/111 Ksiega urodzeń 1894-1899 0
5/169/0/-/112 Księga zgonów 1895-1900 289
5/169/0/-/113 Ksiega urodzeń 1900-1904 315
5/169/0/-/114 Księga zgonów 1900-1904 279
5/169/0/-/115 Akta małżeństw 1901-1906 236
5/169/0/-/116 Ksiega urodzeń 1904-1908 261
5/169/0/-/117 Księga zgonów 1904-1908 194
5/169/0/-/118 Ksiega urodzeń 1909-1911 0
5/169/0/-/119 Księga zgonów 1908-1911 0
5/169/0/-/120 Księga zgonów 1911-1915 0
5/169/0/-/121 Księga zgonów 1916-1916 0
5/169/0/-/122 Księga zgonów 1916-1917 0
5/169/0/-/123 Księga zgonów 1916-1918 0
5/169/0/-/124 Księga zgonów 1919-1919 0
5/169/0/-/125 Księga zgonów 1924-1930 0
5/169/0/-/126 Księga małżeństw 1916-1918 0
5/169/0/-/127 Księga małżeństw 1919-1919 0
5/169/0/-/128 Księga małżeństw i zgonów 1919-1919 0
5/169/0/-/129 Księga małżeństw 1920-1923 0
5/169/0/-/130 Księga małżeństw 1923-1931 0
5/169/0/-/131 Akta urodzeń 1916-1917 0

Amount of archival material

131

0

0

3.49

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -