Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Śniadowie powiat Łomża

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1906
- brak danych - 1826 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1826-1880, mikrof. Nr C.664-693; C.5740-5746; C.5840-5843; zdigitalizowano lata 1881-1906, sygn.49-78
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/172/0/-/1 Aneksa do aktów małżeństw urzednika stanu cywilnego Gminy Śniadowskiej 1824-1824 0
5/172/0/-/2 Akta urodzeń i małżeństw 1826-1826 23
5/172/0/-/3 Akta stanu cywilnego Okręgu Żydowskiego Śniadów do zapisywania akt urodzenia, małżeństwa i zejścia 1827-1827 73
5/172/0/-/4 Akta stanu cywilnego Okręgu Żydowskiego Śniadów do zapisywania akt urodzenia, małżeństwa i zejścia 1829-1829 49
5/172/0/-/5 Akta stanu cywilnego Okręgu Żydowskiego Śniadów do zapisywania akt urodzenia, małżeństwa i zejścia 1830-1830 51
5/172/0/-/6 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zmarłych urzednika stanu cywilnego 1833-1833 0
5/172/0/-/7 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zmarłych urzednika stanu cywilnego 1834-1834 35
5/172/0/-/8 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia 1836-1836 42
5/172/0/-/9 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia urzędnika stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego 1837-1837 46
5/172/0/-/10 Dowody do akt małżeństw 1837-1837 0
5/172/0/-/11 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia 1838-1838 35
5/172/0/-/12 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia 1839-1839 43
5/172/0/-/13 Dodatkowy duplikat do zapisywania akt urodzen wyznań niechrzescijanskich 1840-1840 10
5/172/0/-/14 Duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia 1841-1841 65
5/172/0/-/15 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaslubionych 1842-1842 56
5/172/0/-/16 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaslubionych 1843-1843 57
5/172/0/-/17 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaslubionych 1844-1844 54
5/172/0/-/18 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaslubionych 1845-1845 39
5/172/0/-/19 Duplikat akt urodzonych, zaslubionych i zmarłych 1846-1846 53
5/172/0/-/20 Dowody do akt małżeństw 1846-1846 0
5/172/0/-/21 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1847-1847 40
5/172/0/-/22 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1848-1848 58
5/172/0/-/23 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1849-1849 50
5/172/0/-/24 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852-1852 41
5/172/0/-/25 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1854-1854 0
5/172/0/-/26 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1855-1855 30
5/172/0/-/27 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856-1856 32
5/172/0/-/28 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1857-1857 38
5/172/0/-/29 Dowody do akt ślubów 1857-1857 0
5/172/0/-/30 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858-1858 43
5/172/0/-/31 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859-1859 57
5/172/0/-/32 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1860-1860 33
5/172/0/-/33 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1863-1863 0
5/172/0/-/34 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1864-1864 0
5/172/0/-/35 Dowody do akt ślubów 1864-1864 0
5/172/0/-/36 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867-1867 0
5/172/0/-/37 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868-1868 0
5/172/0/-/38 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1869-1869 0
5/172/0/-/39 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1870-1870 0
5/172/0/-/40 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1871-1871 0
5/172/0/-/41 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1872-1872 0
5/172/0/-/42 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1873-1873 0
5/172/0/-/43 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1875-1875 0
5/172/0/-/44 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1876-1877 121
5/172/0/-/45 Dowody do akt ślubów 1877-1877 0
5/172/0/-/46 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1878-1878 52
5/172/0/-/47 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1879-1879 66
5/172/0/-/48 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1880-1880 60
5/172/0/-/49 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1881-1881 49
5/172/0/-/50 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1882-1882 41
5/172/0/-/51 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1883-1883 48
5/172/0/-/52 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1884-1884 38
5/172/0/-/53 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1886-1886 40
5/172/0/-/54 Dowody do akt ślubów 1886-1886 26
5/172/0/-/55 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1887-1887 54
5/172/0/-/56 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1888-1888 35
5/172/0/-/57 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1889-1889 38
5/172/0/-/58 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1890-1890 59
5/172/0/-/59 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1891-1891 47
5/172/0/-/60 Dowody do akt małżeństw 1892-1892 36
5/172/0/-/61 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1893-1893 46
5/172/0/-/62 Dowody do akt małżeństw 1893-1893 61
5/172/0/-/63 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1894-1894 48
5/172/0/-/64 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1895-1895 45
5/172/0/-/65 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1896-1896 50
5/172/0/-/66 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1899-1899 39
5/172/0/-/67 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1900-1900 57
5/172/0/-/68 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1901-1901 47
5/172/0/-/69 Dowody do akt małżeństw 1901-1901 43
5/172/0/-/70 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1902-1902 40
5/172/0/-/71 Dowody do akt małżeństw 1902-1902 44
5/172/0/-/72 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1903-1903 42
5/172/0/-/73 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1904-1904 41
5/172/0/-/74 Dowody do akt małżeństw 1904-1904 38
5/172/0/-/75 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1905-1905 31
5/172/0/-/76 Dowody do akt małżeństw 1905-1905 45
5/172/0/-/77 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1906-1906 45
5/172/0/-/78 Dowody do akt małżeństw 1906-1906 45

Amount of archival material

78

0

0

0.96

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -