Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wysokiem Mazowieckiem

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1936
- brak danych - 1826 - 1829
1833 - 1896
1900 - 1900
1905 - 1905
1912 - 1912
1916 - 1919
1926 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 81 j.a.
spis roboczy Yes 18 j.a.
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowano lata 1826-1879, mikrofilmy nr C.730-C.757, C.5770-C.5775, C.5849-C.5851; zdigitalizowano lata 1880-1910, sygn.65-81
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/177/0/-/1 Akta urodzeń 1826-1829 0
5/177/0/-/2 Akta zgonów 1826-1829 0
5/177/0/-/3 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1833-1833 0
5/177/0/-/4 Dowody do akt małżeństw 1833-1833 0
5/177/0/-/5 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1834-1834 0
5/177/0/-/6 Dowody do akt ślubów 1834-1834 0
5/177/0/-/7 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1835-1835 0
5/177/0/-/8 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1836-1836 0
5/177/0/-/9 Dowody do akt małżeństw 1836-1836 0
5/177/0/-/10 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1837-1837 0
5/177/0/-/11 Dowody do akt małżeństw 1837-1837 0
5/177/0/-/12 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1838-1838 0
5/177/0/-/13 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1840-1840 0
5/177/0/-/14 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych osób wyznania niechrześcijańskiego 1841-1841 0
5/177/0/-/15 Dowody do akt małżeństw 1841-1841 0
5/177/0/-/16 Dowody do akt małżeństw 1842-1842 0
5/177/0/-/17 Akta urodzeń 1833-1839 0
5/177/0/-/18 Dowody do akt ślubów 1843-1843 0
5/177/0/-/19 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób wyznania niechrześcijańskiego 1844-1844 0
5/177/0/-/20 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób wyznania niechrześcijańskiego 1845-1845 0
5/177/0/-/21 Dowody do akt małżenstw 1844-1844 0
5/177/0/-/22 Akta ślubów 1839-1843 0
5/177/0/-/23 Dowody do akt małżeństw 1845-1845 0
5/177/0/-/24 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób wyznania niechrześcijańskiego 1846-1846 0
5/177/0/-/25 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób wyznania niechrześcijańskiego 1847-1847 0
5/177/0/-/26 Dowody do akt małżeństw 1847-1847 0
5/177/0/-/27 Akta urodzeń 1840-1847 0
5/177/0/-/28 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób wyznania niechrześcijańskiego 1848-1848 0
5/177/0/-/29 Dowody do akt małżeństw 1848-1848 0
5/177/0/-/30 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób wyznania niechrześcijańskiego 1849-1849 0
5/177/0/-/31 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1850-1850 0
5/177/0/-/32 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1851-1851 0
5/177/0/-/33 Dowody do akt małżeństw 1851-1851 0
5/177/0/-/34 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1852-1852 0
5/177/0/-/35 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1854-1854 0
5/177/0/-/36 Dowody do akt małżeństw 1858-1858 0
5/177/0/-/37 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1855-1855 0
5/177/0/-/38 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1857-1857 0
5/177/0/-/39 Dowody do akt małżeństw 1859-1859 0
5/177/0/-/40 Duplikat akt cywilnych urodzenia, zejścia i zaślubienia wyznania mojżeszowego 1860-1860 0
5/177/0/-/41 Duplikat do zapisywania akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych 1861-1861 0
5/177/0/-/42 Duplikat do zapisywania akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych starozakonnych 1862-1862 0
5/177/0/-/43 Dowody do akt małżeństw 1862-1862 0
5/177/0/-/44 Dowody do akt małżeństw 1860-1860 0
5/177/0/-/45 Akta urodzeń 1848-1862 0
5/177/0/-/46 Akta małżeństw 1842-1863 0
5/177/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863-1863 0
5/177/0/-/48 Dowody do akt małżeństw 1863-1863 0
5/177/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864-1864 0
5/177/0/-/50 Akta zmarłych 1864-1864 0
5/177/0/-/51 Dowody do akt małżeństw 1864-1864 0
5/177/0/-/52 Akta małżeństw i zgonów - duplikat 1865-1865 0
5/177/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866-1866 0
5/177/0/-/54 Dowody do akt małżeństw 1865-1865 0
5/177/0/-/55 Akta małżeństw i zgonów 1868-1868 0
5/177/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869-1869 0
5/177/0/-/57 Dowody do akt małżeństw 1869-1869 0
5/177/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872-1872 0
5/177/0/-/59 Akta urodzeń 1862-1871 0
5/177/0/-/60 Dowody do akt małżenstw 1872-1872 0
5/177/0/-/61 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1876-1876 62
5/177/0/-/62 Dowody do akt małżeństw 1873-1977; 1895 0
5/177/0/-/63 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1878-1878 58
5/177/0/-/64 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1879-1879 45
5/177/0/-/65 Akta zgonów 1848-1880 229
5/177/0/-/66 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1882-1882 47
5/177/0/-/67 Dowody do akt małżeństw 1888-1888 20
5/177/0/-/68 Akta małżeństw 1862-1887 191
5/177/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1891 82
5/177/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1893-1893 61
5/177/0/-/71 Akta urodzeń 1871-1891 275
5/177/0/-/72 Dowody do akt małżeństw 1894-1894 41
5/177/0/-/73 Akta urodzeń 1891-1896 86
5/177/0/-/74 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1900-1900 46
5/177/0/-/75 Dowody do akt małżeństw 1903-1903 54
5/177/0/-/76 Dowody do akt małżeństw 1904-1904 31
5/177/0/-/77 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1905-1905 29
5/177/0/-/78 Dowody do akt małżeństw 1905-1905 36
5/177/0/-/79 Dowody do akt małżeństw 1906-1906 70
5/177/0/-/80 Dowody do akt ślubów 1907-1907 65
5/177/0/-/81 Akta urodzeń, amłżeństw i zgonów 1910-1910 30
5/177/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1912 0
5/177/0/-/83 Dowody do akt małżeństw 1912 0
5/177/0/-/84 Akta zgonów i urodzeń 1916 0
5/177/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1918 0
5/177/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1919 0
5/177/0/-/87 Akta ślubów 1924 0
5/177/0/-/88 Dowody do akt małżeństw 1926 0
5/177/0/-/89 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1927 0
5/177/0/-/90 Dowody do akt ślubów 1927 0
5/177/0/-/91 Dowody do akt ślubów 1928 0
5/177/0/-/92 Dowody do akt ślubów 1929 0
5/177/0/-/93 Dowody do akt ślubów 1930 0
5/177/0/-/94 Dowody do akt ślubów 1931 0
5/177/0/-/95 Dowody do akt ślubów 1932 0
5/177/0/-/96 Dowody do akt ślubów 1933 0
5/177/0/-/97 Dowody do akt ślubów 1934 0
5/177/0/-/98 Dowody do akt ślubów 1936 0
5/177/0/-/99 Akta urodzeń 1926-1934 0
5/177/0/-/100 Akta małżeństw 1916-1939 0

Amount of archival material

99

0

0

1.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -