Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Grajewie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1832-1938
- brak danych - 1832 - 1843
1852 - 1857
1871 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1834-1885, mikr. Nr C.238-250; C.5704-5708; C.5827-5831; C.5899-5904
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/269/0/-/1 Dowody do akt małżeństw 1832-1832 0
5/269/0/-/2 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1834- 0
5/269/0/-/3 Dowody do akt ślubów 1834-1834 0
5/269/0/-/4 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1835-1835 0
5/269/0/-/5 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1836-1836 0
5/269/0/-/6 Dowody do akt śłubów 1836-1836 0
5/269/0/-/7 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1837-1837 0
5/269/0/-/8 Dowody do akt zaślubień 1837-1837 0
5/269/0/-/9 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1838-1838 0
5/269/0/-/10 Dowody do akt ślubów 1838-1838 0
5/269/0/-/11 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1839-1839 0
5/269/0/-/12 Dowody do akt ślubów 1839-1839 0
5/269/0/-/13 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1840-1840 0
5/269/0/-/14 Dowody do akt ślubów 1840-1840 0
5/269/0/-/15 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1841-1841 0
5/269/0/-/16 Dowody do akt ślubów 1841-1841 0
5/269/0/-/17 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1842-1842 0
5/269/0/-/18 Dowody do akt ślubów 1842-1842 0
5/269/0/-/19 Duplikat akt urodzonych, zamrłych i zaślubionych 1843-1843 0
5/269/0/-/20 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1843-1843 0
5/269/0/-/21 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1844-1844 0
5/269/0/-/22 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1845-1845 0
5/269/0/-/23 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1846-1846 0
5/269/0/-/24 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1847-1847 0
5/269/0/-/25 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1848-1848 0
5/269/0/-/26 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1849-1849 0
5/269/0/-/27 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1850-1850 0
5/269/0/-/28 Dowody do aktów zaślubien wyznania mojżeszowego 1851-1851 0
5/269/0/-/29 Akta duplikató urzędnika stanu cywilnego wyznania mojżeszowego - urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852-1852 0
5/269/0/-/30 Dowody do aktów małżeństw wyznania mojżeszowego 1852-1852 0
5/269/0/-/31 Akta duplikató urzędnika stanu cywilnego wyznania mojżeszowego - urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1853-1853 0
5/269/0/-/32 Dowody do akt zaślubionych osób starozakonnych 1853-1853 0
5/269/0/-/33 Dowody do akt zaślubionych osób starozakonnych 1854-1854 0
5/269/0/-/34 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojzeszowego 1855-1855 0
5/269/0/-/35 Dowody usprawiedliwiające akta zawartych małżeństw w mieście Grajewo 1855-1855 0
5/269/0/-/36 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojzeszowego 1856-1856 0
5/269/0/-/37 Dowody zawartych małżeństw 1856-1856 0
5/269/0/-/38 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego 1857-1857 0
5/269/0/-/39 Dowody do akt zawartych małzeństw przez starozakonnych 1857-1857 0
5/269/0/-/40 Dowody do akt zawartych małzeństw przez starozakonnych 1858-1858 0
5/269/0/-/41 Dowody do akt zawartych małzeństw przez starozakonnych 1859-1859 0
5/269/0/-/42 Dowody do akt zawartych małzeństw przez starozakonnych 1860-1860 0
5/269/0/-/43 Dowody do akt zawartych małzeństw przez starozakonnych 1861-1861 0
5/269/0/-/44 Dowody do akt zawartych małzeństw przez starozakonnych 1862-1862 0
5/269/0/-/45 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1871-1871 0
5/269/0/-/46 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1872-1872 0
5/269/0/-/47 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1873-1873 0
5/269/0/-/48 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1874-1874 0
5/269/0/-/49 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 0
5/269/0/-/50 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 102
5/269/0/-/51 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1877-1877 69
5/269/0/-/52 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1878-1878 59
5/269/0/-/53 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1879-1879 77
5/269/0/-/54 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1880-1880 90
5/269/0/-/55 Dowody do akt zaślubień i urodzeń 1879-1880 0
5/269/0/-/56 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1881-1881 0
5/269/0/-/57 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1882-1882 0
5/269/0/-/58 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1883-1883 0
5/269/0/-/59 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1884 0
5/269/0/-/60 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1885-1885 0
5/269/0/-/61 Dowody do akt małżeństw 1885-1885 40
5/269/0/-/62 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1886-1886 54
5/269/0/-/63 Dowody do akt małżeństw 1886-1886 73
5/269/0/-/64 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1887-1887 66
5/269/0/-/65 Dowody do akt małżeństw 1887-1887 67
5/269/0/-/66 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1888 59
5/269/0/-/67 Dowody do akt małżeństw 1888-1888 87
5/269/0/-/68 Dowody do akt małżeństw 1889-1889 86
5/269/0/-/69 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1890-1890 71
5/269/0/-/70 Dowody do akt małżeństw 1890-1890 80
5/269/0/-/71 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1891 52
5/269/0/-/72 Akta małżeństw 1891-1914 72
5/269/0/-/73 Dowody do akt małzeństw 1891-1891 31
5/269/0/-/74 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1892-1892 57
5/269/0/-/75 Dowody do akt małzeństw 1892-1892 100
5/269/0/-/76 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1893-1893 57
5/269/0/-/77 Dowody do akt małżeństw 1893-1893 78
5/269/0/-/78 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1894-1894 58
5/269/0/-/79 Dowody do akt małżeństw 1894-1894 43
5/269/0/-/80 Ksiega duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1895-1895 58
5/269/0/-/81 [Księga duplikat - urodzenia, małżeństwa izgony] 1896-1896 56
5/269/0/-/82 Dowody do akt małzeństw 1896-1896 89
5/269/0/-/83 [Księga duplikat - urodzenia, małżeństwa izgony] 1897-1897 64
5/269/0/-/84 Dowody do akt małżeństw 1897-1897 59
5/269/0/-/85 [Księga duplikat - urodzenia, małżeństwa i zgony] 1898-1898 66
5/269/0/-/86 [Księga duplikat - urodzenia, małżeństwa i zgony] 1899-1899 63
5/269/0/-/87 Dowody do akt małżeństw 1899-1899 80
5/269/0/-/88 [Księga duplikat - urodzenia, małżeństwa i zgony] 1900-1900 64
5/269/0/-/89 Dowody do akt małżeństw 1900-1900 43
5/269/0/-/90 Dowody do akt małżeństw 1901-1901 52
5/269/0/-/91 Dowody do akt małżeństw 1902-1902 50
5/269/0/-/92 Dowody do akt małżeństw 1903-1903 34
5/269/0/-/93 Dowody do akt małżeństw 1904-1904 0
5/269/0/-/94 Dowody do akt małżeństw 1905-1905 16
5/269/0/-/95 Dowody do akt małżeństw 1906-1906 37
5/269/0/-/96 Ksiega urodzeń 1907-1914 60
5/269/0/-/97 Dowody do akt małżeństw 1907-1907 33
5/269/0/-/98 Dowody do akt małżeństw 1908-1908 37
5/269/0/-/99 Dowody do akt małżeństw 1909-1909 27
5/269/0/-/100 Dowody do akt małżeństw 1910-1910 41
5/269/0/-/101 Dowody do akt małżeństw 1911-1911 36
5/269/0/-/102 Dowody do akt małżeństw 1913-1913 50
5/269/0/-/103 Księga urodzeń 1918-1922 0
5/269/0/-/104 Akta ślubów 1918-1919 0
5/269/0/-/105 Akta ślubów 1918-1922 0
5/269/0/-/106 Akta zgonów 1918-1919 0
5/269/0/-/107 Akta zgonów 1918-1919 0
5/269/0/-/108 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1920-1920 0
5/269/0/-/109 Akta ślubów - unikat 1920-1921 0
5/269/0/-/110 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1921-1921 0
5/269/0/-/111 Dowody do akt ślubów 1921-1921 0
5/269/0/-/112 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1922-1922 0
5/269/0/-/113 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1923-1923 0
5/269/0/-/114 Dowody do akt ślubów 1923-1923 0
5/269/0/-/115 Dowody do akt śłubów 1924-1924 0
5/269/0/-/116 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1925-1925 0
5/269/0/-/117 Akta urodzeń 1926-1926 0
5/269/0/-/118 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1928-1928 0
5/269/0/-/119 Unikat akt małżeństw wyznania mojżeszowego 1928-1938 0
5/269/0/-/120 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1929-1929 0
5/269/0/-/121 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1930-1930 0
5/269/0/-/122 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1931-1931 0
5/269/0/-/123 Dowody do akt ślubów 1932-1932 0
5/269/0/-/124 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1933-1933 0
5/269/0/-/125 Dowody do akt ślubów 1933-1933 0
5/269/0/-/126 Dowody do akt śłubów 1934-1934 0
5/269/0/-/127 Dowody do akt ślubów 1935-1935 0
5/269/0/-/128 Dowody do akt ślubów 1936-1936 0
5/269/0/-/129 Dowody do akt ślubów 1927-1927 0
5/269/0/-/130 Dowody do akt ślubów 1938-1938 0

Amount of archival material

130

0

0

1.74

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -