Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Radziłowie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1936
- brak danych - 1826 - 1847
1878 - 1878
1895 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1826-1878, mikrof. Nr C.253-268; C.5838
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/270/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1826-1826 0
5/270/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1827-1827 0
5/270/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1828-1828 0
5/270/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1829-1829 0
5/270/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1830-1830 0
5/270/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1832-1832 0
5/270/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1833-1833 0
5/270/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1834-1834 0
5/270/0/-/9 Dowody do akt ślubów 1834-1834 0
5/270/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1835-1835 0
5/270/0/-/11 Dowody do akt ślubów 1835-1835 0
5/270/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1836-1836 0
5/270/0/-/13 Dowody do akt małzeństw 1836-1836 0
5/270/0/-/14 Księga do zapisywania aktów urodzenia wyznania mojżeszowego 1836-1847 0
5/270/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1837-1837 0
5/270/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1838-1838 0
5/270/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1839-1839 0
5/270/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1840-1840 0
5/270/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1841-1841 0
5/270/0/-/20 Dowody do akt małżeństw 1862-1862 0
5/270/0/-/21 Dowody do akt małżeństw 1863-1863 0
5/270/0/-/22 Dowody do akt małżeństw 1864-1864 0
5/270/0/-/23 Dowody do akt małżeństw 1865-1865 0
5/270/0/-/24 Dowody do akt małżeństw 1866-1866 0
5/270/0/-/25 [Dowody do akt małżeństw] 1869-1869 12
5/270/0/-/26 [Dowody do akt małżeństw] 1869-1869 21
5/270/0/-/27 [Dowody do akt małżeństw] 1872-1872 39
5/270/0/-/28 [Dowody do akt małżeństw] 1873-1873 42
5/270/0/-/29 [Dowody do akt małżeństw] 1875-1875 21
5/270/0/-/30 [Dowody do akt małżeństw] 1876-1876 39
5/270/0/-/31 [Dowody do akt małżeństw] 1877-1877 42
5/270/0/-/32 [Ksiega duplikat aktów stanu cywilnego] 1878-1878 61
5/270/0/-/33 [Dowody do akt małżeństw] 1885-1885 18
5/270/0/-/34 [Dowody do akt małżeństw] 1888-1888 0
5/270/0/-/35 [Dowody do akt małżeństw] 1889-1889 0
5/270/0/-/36 [Dowody do akt małżeństw] 1890-1890 0
5/270/0/-/37 [Dowody do akt małżeństw] 1893-1893 0
5/270/0/-/38 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1895-1895 0
5/270/0/-/39 [Dowody do akt małżeństw] 1895-1895 0
5/270/0/-/40 [Dowody do akt małżeństw] 1896-1896 0
5/270/0/-/41 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1897-1897 37
5/270/0/-/42 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1898-1898 53
5/270/0/-/43 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1899-1899 39
5/270/0/-/44 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900-1900 45
5/270/0/-/45 [Dowody do akt małzenstw] 1900-1900 28
5/270/0/-/46 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901-1901 45
5/270/0/-/47 [Dowody do akt małżeństw] 1901-1901 20
5/270/0/-/48 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1903-1903 27
5/270/0/-/49 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1904-1904 28
5/270/0/-/50 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1905-1905 26
5/270/0/-/51 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1906-1906 39
5/270/0/-/52 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1907-1907 31
5/270/0/-/53 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1908-1908 27
5/270/0/-/54 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1909-1909 29
5/270/0/-/55 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1910-1910 31
5/270/0/-/56 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1911-1911 32
5/270/0/-/57 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1912-1912 24
5/270/0/-/58 Ksiega do zapisywania aktów urodzeń, małżeństwe i zgonów ludności żydowksiej 1915-1920 0
5/270/0/-/59 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1920-1921 0
5/270/0/-/60 [Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów] 1922-1922 0
5/270/0/-/61 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1923-1923 0
5/270/0/-/62 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1924-1924 0
5/270/0/-/63 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1926-1926 0
5/270/0/-/64 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1927-1927 0
5/270/0/-/65 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1928-1928 0
5/270/0/-/66 Dowody do akt ślubów 1928-1928 0
5/270/0/-/67 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1929-1929 0
5/270/0/-/68 Dowody do at małżeństw 1929-1929 0
5/270/0/-/69 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonówwyznania mojżeszowego 1930-1930 0
5/270/0/-/70 Dowody do akt małżeństw 1930-1930 0
5/270/0/-/71 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1931-1931 0
5/270/0/-/72 Dowody do akt małżeństw 1931-1931 0
5/270/0/-/73 Dowody do akt małżeństw 1932-1932 0
5/270/0/-/74 Dowody do akt małżeństw 1933-1933 0
5/270/0/-/75 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1934-1934 0
5/270/0/-/76 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego 1935-1935 0
5/270/0/-/77 Dowody do akt małżeństw 1935-1935 0
5/270/0/-/78 Dowody do akt małżeństw 1936-1936 0

Amount of archival material

78

0

0

0.65

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -