Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Rajgrodzie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1907
- brak danych - 1826 - 1850
1868 - 1897
1900 - 1900
1902 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1826-1886, mikrof. Nr C.269-285; C.5917-5919
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/271/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826-1826 0
5/271/0/-/2 Dowody do akt małżeństw 1826-1826 0
5/271/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827-1827 0
5/271/0/-/4 Dowody do akt małżeństw 1828-1828 0
5/271/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829-1829 0
5/271/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830-1830 0
5/271/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1835 0
5/271/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838-1838 0
5/271/0/-/9 Dowody do akt małżeństw 1838-1838 0
5/271/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839-1839 0
5/271/0/-/11 Dowody do akt małżeństw 1839-1839 0
5/271/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840-1840 0
5/271/0/-/13 Dowody do akt małżeństw 1840-1840 0
5/271/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841- 0
5/271/0/-/15 Dowody do akt małżeństw 1841-1841 0
5/271/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów1842 1842-1842 0
5/271/0/-/17 Dowody do akt małżeństw 1842-1842 0
5/271/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1843 0
5/271/0/-/19 Dowody do akt małżeństw 1843-1843 0
5/271/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844-1844 0
5/271/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845-1845 0
5/271/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846-1846 0
5/271/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847-1847 0
5/271/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848-1848 0
5/271/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849-1849 0
5/271/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850-1850 0
5/271/0/-/27 Dowody do akt małżeństw 1863-1863 0
5/271/0/-/28 Dowody do akt małżeństw 1864-1864 0
5/271/0/-/29 Dowody do akt małżeństw 1865-1865 0
5/271/0/-/30 Dowody do akt małżeństw 1866-1866 0
5/271/0/-/31 Dowody do akt małżeństw 1869-1869 0
5/271/0/-/32 Dowody do akt małżeństw 1870-1870 0
5/271/0/-/33 Dowody do akt małżeństw 1871-1871 0
5/271/0/-/34 Dowody do akt małżeństw 1872-1872 0
5/271/0/-/35 Dowody do akt małżeństw 1873-1873 0
5/271/0/-/36 Dowody do akt małżeństw 1874-1874 0
5/271/0/-/37 Dowody do akt małżeństw 1880-1880 0
5/271/0/-/38 Dowody do akt małżeństw 1881-1881 24
5/271/0/-/39 Dowody do akt małzeństw 1882-1882 60
5/271/0/-/40 Dowody do akt małżeństw 1882-1882 57
5/271/0/-/41 Dowody do akt małżeństw 1883-1883 48
5/271/0/-/42 Dowody do akt małżeństw 1885-1885 42
5/271/0/-/43 Dowody do akt małżeństw 1886-1886 76
5/271/0/-/44 Dowody do akt małżeństw 1887-1887 38
5/271/0/-/45 Dowody do akt małżeństw 1888-1888 0
5/271/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889-1889 0
5/271/0/-/47 Dowody do akt małżeństw 1889-1889 0
5/271/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890-1890 35
5/271/0/-/49 Dowody do akt małżeństw 1890-1890 42
5/271/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1891 32
5/271/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1892-1892 29
5/271/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1893-1893 31
5/271/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1895-1895 21
5/271/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1896-1896 32
5/271/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1897-1897 27
5/271/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1900-1900 34
5/271/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1902-1902 29
5/271/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1903-1903 34
5/271/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1904-1904 31
5/271/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1905-1905 27
5/271/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1906-1906 26
5/271/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1907-1907 27

Amount of archival material

63

0

0

0.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -