Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zarębach Kościelnych powiat Ostrów Mazowiecka

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1840-1935
- brak danych - 1840 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 112 j.a.
spis roboczy Yes 11 j.a.
- brak danych - - brak danych - Zmikrofilmowane lata 1874-1880, mikr. Nr C.5856-5861
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/420/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874-1874 62
5/420/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 107
5/420/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 79
5/420/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877-1877 71
5/420/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879-1879 35
5/420/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880-1880 58
5/420/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881-1881 0
5/420/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882-1882 0
5/420/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883-1883 0
5/420/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1884 42
5/420/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1885-1885 47
5/420/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886-1886 53
5/420/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887-1887 38
5/420/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1888 40
5/420/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889-1889 63
5/420/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1893-1893 41
5/420/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1894-1894 35
5/420/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1895-1895 46
5/420/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1896-1896 75
5/420/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1897-1897 66
5/420/0/-/21 Dowody do akt małżeństw 1897-1897 37
5/420/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1898-1898 59
5/420/0/-/23 Dowody do akt małżeństw 1898-1898 44
5/420/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1899-1899 63
5/420/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1900-1900 92
5/420/0/-/26 Dowody do akt małżeństw 1900-1900 25
5/420/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1901-1901 80
5/420/0/-/28 Dowody do akt małżeństw 1901-1901 33
5/420/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1902-1902 102
5/420/0/-/30 Dowody do akt małżeństw 1902-1902 29
5/420/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1903-1903 68
5/420/0/-/32 Dowody do akt małżeństw 1903-1903 31
5/420/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1904-1904 92
5/420/0/-/34 Dowody do akt małżeństw 1904-1904 19
5/420/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1905-1905 54
5/420/0/-/36 Dowody do akt małżeństw 1905-1905 35
5/420/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1906-1906 34
5/420/0/-/38 Dowody do akt małżeństw 1906-1906 18
5/420/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1907-1907 46
5/420/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1908-1908 46
5/420/0/-/41 Dowody do akt małżeństw 1908-1908 16
5/420/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1909-1909 39
5/420/0/-/43 Dowody do akt małżeństw 1909-1909 23
5/420/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1910-1910 36
5/420/0/-/45 Dowody do akt małżeństw 1910-1910 13
5/420/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1911-1911 48
5/420/0/-/47 Akta zbiorcze małżeństw 1911-1911 30
5/420/0/-/48 Księga urodzen, małżeństw i zgonów 1912-1912 42
5/420/0/-/49 Dowody do akt małżeństw 1912-1912 22
5/420/0/-/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1913-1913 0
5/420/0/-/51 Dowody do akt małżeństw 1913-1913 21
5/420/0/-/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1914-1914 0
5/420/0/-/53 Dowody do akt małżeństw 1914-1914 0
5/420/0/-/54 akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
5/420/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
5/420/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
5/420/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
5/420/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
5/420/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
5/420/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
5/420/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
5/420/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
5/420/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
5/420/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
5/420/0/-/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 0
5/420/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1952 0
5/420/0/-/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1953 0
5/420/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1954 0
5/420/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1955 0
5/420/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1956 0
5/420/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1957 0
5/420/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1958 0
5/420/0/-/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1959 0
5/420/0/-/74 Aneksy do akt małżeństw 1940 0
5/420/0/-/75 Aneksy do akt małżeństw 1941 0
5/420/0/-/76 Aneksy do akt małżeństw 1942 0
5/420/0/-/77 Aneksy do akt małżeństw 1943 0
5/420/0/-/78 Aneksy do akt małżeństw 1944 0
5/420/0/-/79 Aneksy do akt małżeństw 1945 0
5/420/0/-/80 Aneksy do akt małżeństw 1946 0
5/420/0/-/81 Aneksy do akt małżeństw 1947 0
5/420/0/-/82 Aneksy do akt małżeństw 1948 0
5/420/0/-/83 Aneksy do akt małżeństw 1949 0
5/420/0/-/84 Aneksy do akt małżeństw 1950 0
5/420/0/-/85 Aneksy do akt małżeństw 1951 0
5/420/0/-/86 Aneksy do akt małżeństw 1952 0
5/420/0/-/87 Aneksy do akt małżeństw 1953 0
5/420/0/-/88 Aneksy do akt małżeństw 1954 0
5/420/0/-/89 Aneksy do akt małżeństw 1855 0
5/420/0/-/90 Aneksy do akt małżeństw 1856 0
5/420/0/-/91 Aneksy do akt małżeństw 1857 0
5/420/0/-/92 Aneksy do akt małżeństw 1858 0
5/420/0/-/93 Aneksy do akt małżeństw 1859 0
5/420/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
5/420/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
5/420/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
5/420/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
5/420/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
5/420/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
5/420/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
1 2

Amount of archival material

123

0

0

1.76

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -