Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Andrzejewie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1826-1935
- brak danych - 1826 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
5/529/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860-1860 15
5/529/0/-/2 Dowody do akt małżeństw 1860-1860 12
5/529/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861-1861 14
5/529/0/-/4 Dowody do akt małżeństw 1861-1861 8
5/529/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862-1862 26
5/529/0/-/6 Dowody do akt małżeństw 1862-1862 35
5/529/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863-1863 15
5/529/0/-/8 Dowody do akt małżeństw 1863-1863 10
5/529/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864-1864 22
5/529/0/-/10 Dowody do akt małżeństw 1864-1864 22
5/529/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865-1865 22
5/529/0/-/12 Dowody do akt małżeństw 1865-1865 18
5/529/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866-1866 28
5/529/0/-/14 Dowody do akt małżeństw 1866-1866 12
5/529/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867-1867 20
5/529/0/-/16 Dowody do akt małżeństw 1867-1867 12
5/529/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868-1868 15
5/529/0/-/18 Dowody do akt małżeństw 1868-1868 8
5/529/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869-1869 24
5/529/0/-/20 Dowody do akt małżeństw 1869-1869 20
5/529/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870-1870 16
5/529/0/-/22 Dowody do akt małżeństw 1870-1870 10
5/529/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871-1871 19
5/529/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872-1872 22
5/529/0/-/25 Dowody do akt małżeństw 1872-1872 33
5/529/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873-1873 19
5/529/0/-/27 Dowody do akt małżeństw 1873-1873 25
5/529/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874-1874 28
5/529/0/-/29 Dowody do akt małżeństw 1874-1874 14
5/529/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 20
5/529/0/-/31 Dowody do akt małżeństw 1875-1875 24
5/529/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 27
5/529/0/-/33 Dowody do akt małżeństw 1876-1876 40
5/529/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877-1877 24
5/529/0/-/35 Dowody do akt małżeństw 1877-1877 15
5/529/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878-1878 14
5/529/0/-/37 Dowody do akt małżeństw 1878-1878 8
5/529/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879-1879 32
5/529/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880-1880 20
5/529/0/-/40 Dowody do akt małżeństw 1880-1880 26
5/529/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881-1881 20
5/529/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882-1882 16
5/529/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883-1883 26
5/529/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1884 22
5/529/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886-1886 27
5/529/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887-1887 24
5/529/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1888 14
5/529/0/-/48 Dowody do akt małżeństw 1888-1888 13
5/529/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889-1889 24
5/529/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890-1890 25
5/529/0/-/51 Dowody do akt małżeństw 1890-1890 15
5/529/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1891 25
5/529/0/-/53 Dowody do akt małżeństw 1891-1891 21
5/529/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1892-1892 25
5/529/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1893-1893 25
5/529/0/-/56 Dowody do akt małżeństw 1893-1893 32
5/529/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1894-1894 25
5/529/0/-/58 Dowody do akt małżeństw 1894-1894 13
5/529/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1895-1895 25
5/529/0/-/60 Dowody do akt małżeństw 1895-1895 13
5/529/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1896-1896 25
5/529/0/-/62 Dowody do akt małżeństw 1896-1896 9
5/529/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1897-1897 18
5/529/0/-/64 Dowody do akt małżeństw 1897-1897 8
5/529/0/-/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1898-1898 26
5/529/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1899-1899 30
5/529/0/-/67 Dowody do akt małżeństw 1899-1899 11
5/529/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 26
5/529/0/-/69 Dowody do akt małżeństw 1900-1900 14
5/529/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - 24
5/529/0/-/71 Dowody do akt małżeństw 1901-1901 22
5/529/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1902-1902 20
5/529/0/-/73 Dowody do akt małżeństw 1902-1902 22
5/529/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1903-1903 24
5/529/0/-/75 Dowody do akt małżeństw 1903-1903 19
5/529/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1907-1907 17
5/529/0/-/77 Dowody do akt małżeństw 1907-1907 12
5/529/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1908-1908 25
5/529/0/-/79 Dowody do akt małżeństw 1908-1908 10
5/529/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Dowody do akt małżeństw. 1909-1909 27
5/529/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Dowody do akt małżeństw. 1910-1910 28
5/529/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Dowody do akt małżeństw. 1911-1911 25
5/529/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Dowody do akt małżeństw. 1912-1912 21
5/529/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Dowody do akt małżeństw. 1913-1913 0
5/529/0/-/85 Akta urodzeń 1920-1920 0
5/529/0/-/86 Akta urodzeń i zgonów 1921-1921 0
5/529/0/-/87 Akta urodzeń i zgonów. 1922-1922 0
5/529/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1923-1923 0
5/529/0/-/89 Akta urodzeń i małżeństw. 1924-1924 0
5/529/0/-/90 Akta ślubów 1925-1925 0
5/529/0/-/91 Akta zgonów 1925-1925 0
5/529/0/-/92 Akta urodzeń 1926-1926 0
5/529/0/-/93 Akta zgonów. 1926-1926 0
5/529/0/-/94 Akta urodzeń 1927-1927 0
5/529/0/-/95 Akta małżeństw 1927-1927 0
5/529/0/-/96 Akta małżeństw 1929-1929 0
5/529/0/-/97 Akta zgonów 1929-1929 0
5/529/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1930-1930 0
5/529/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1931-1931 0
5/529/0/-/100 Akta urodzeń 1932-1932 0
5/529/0/-/101 Akta ślubów 1932-1932 0
5/529/0/-/102 Akta zgonów 1932-1932 0
5/529/0/-/103 Akta urodzeń i zgonów 1933-1933 0
5/529/0/-/104 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1934-1934 0
5/529/0/-/105 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1935-1935 0
5/529/0/-/106 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 38
5/529/0/-/107 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 32
5/529/0/-/108 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 32
5/529/0/-/109 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 37
5/529/0/-/110 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 46
5/529/0/-/111 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 11
5/529/0/-/112 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 85
5/529/0/-/113 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 48
5/529/0/-/114 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 39
5/529/0/-/115 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 45
5/529/0/-/116 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 42
5/529/0/-/117 Akta urodzeń, zgonów 1838 39
5/529/0/-/118 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 48
5/529/0/-/119 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 44
5/529/0/-/120 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 24
5/529/0/-/121 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 16
5/529/0/-/122 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 19
5/529/0/-/123 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 20
5/529/0/-/124 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 16
5/529/0/-/125 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 18
5/529/0/-/126 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 18
5/529/0/-/127 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 17
5/529/0/-/128 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 14
5/529/0/-/129 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 17
5/529/0/-/130 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 14
5/529/0/-/131 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 17
5/529/0/-/132 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 16
5/529/0/-/133 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 16
5/529/0/-/134 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 14
5/529/0/-/135 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 14
5/529/0/-/136 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 13
5/529/0/-/137 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 14
5/529/0/-/138 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 18
5/529/0/-/139 Aneksy do aktów małżeństw 1826 0
5/529/0/-/140 Aneksy do aktów małżeństw 1827 0
5/529/0/-/141 Aneksy do aktów małżeństw 1828 0
5/529/0/-/142 Aneksy do aktów małżeństw 1829 0
5/529/0/-/143 Aneksy do aktów małżeństw 1830 0
5/529/0/-/144 Aneksy do aktów małżeństw 1832 0
5/529/0/-/145 Aneksy do aktów małżeństw 1833 0
5/529/0/-/146 Aneksy do aktów małżeństw 1834 0
5/529/0/-/147 Aneksy do aktów małżeństw 1835 0
5/529/0/-/148 Aneksy do aktów małżeństw 1836 0
5/529/0/-/149 Aneksy do aktów małżeństw 1837 0
5/529/0/-/150 Aneksy do aktów małżeństw 1839 0
5/529/0/-/151 Aneksy do aktów małżeństw 1840 0
5/529/0/-/152 Aneksy do aktów małżeństw 1841 0
5/529/0/-/153 Aneksy do aktów małżeństw 1842 0
5/529/0/-/154 Aneksy do aktów małżeństw 1843 0
5/529/0/-/155 Aneksy do aktów małżeństw 1844 0
5/529/0/-/156 Aneksy do aktów małżeństw 1845 0
5/529/0/-/157 Aneksy do aktów małżeństw 1846 0
5/529/0/-/158 Aneksy do aktów małżeństw 1847 0
5/529/0/-/159 Aneksy do aktów małżeństw 1849 0
5/529/0/-/160 Aneksy do aktów małżeństw 1850 0
5/529/0/-/161 Aneksy do aktów małżeństw 1851 0
5/529/0/-/162 Aneksy do aktów małżeństw 1852 0
5/529/0/-/163 Aneksy do aktów małżeństw 1853 0
5/529/0/-/164 Aneksy do aktów małżeństw 1855 0
5/529/0/-/165 Aneksy do aktów małżeństw 1856 0
5/529/0/-/166 Aneksy do aktów małżeństw 1857 0
5/529/0/-/167 Aneksy do aktów małżeństw 1858 0
5/529/0/-/168 Aneksy do aktów małżeństw 1859 0
5/529/0/-/169 Aneksy do aktów małżeństw 1848 0
5/529/0/-/170 Aneksy do aktów małżeństw 1879 0
5/529/0/-/171 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0

Amount of archival material

171

0

0

1.62

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -