Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
- brak danych - 1890-1914 [1953]
- brak danych - 1890 - 1914
1953 - 1953
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

17

0

0

0.33

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -