Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bonisław

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1916
- brak danych - 1826 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 138 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 25 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. Słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970] Parafia Bonisław została założona w XIII w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006] 1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40 i od 79 do 107); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1827, 1829-1830, 1832-1873, 1875-1884, 1886-1891 (sygn. od 41 do 78, od 108 do 115, od 117 do 120, sygn. 122, od 124 do 125, od 128 do 130, od 132 do 135, od 137 do 138). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-40; 93-101 (mikrofilmy nr.: 311531-311570; 1295-1303).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/140/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826-1826 36
50/140/0/-/2 Aneksy do aktów małzeństwa 1826-1826 0
50/140/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827-1827 29
50/140/0/-/4 Aneksy do aktów małżeństwa 1827-1827 0
50/140/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828-1828 30
50/140/0/-/6 Akta urodzeń, małzeństw i zgonów 1829-1829 45
50/140/0/-/7 Aneksy do aktów małżeństwa 1829-1829 0
50/140/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830-1830 52
50/140/0/-/9 Aneksy do aktów małżeństwa 1830-1830 0
50/140/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831-1831 41
50/140/0/-/11 Aneksy do aktów małżeństwa 1831-1831 0
50/140/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832-1832 43
50/140/0/-/13 Aneksy do aktów małżeństwa 1832-1832 0
50/140/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833-1833 38
50/140/0/-/15 Aneksy do aktów małżeństwa 1833-1833 0
50/140/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834-1834 46
50/140/0/-/17 Aneksy do aktów małżeństwa 1834-1834 0
50/140/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1835 29
50/140/0/-/19 Aneksy do aktów małżeństwa 1835-1835 0
50/140/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836-1836 34
50/140/0/-/21 Aneksy do aktów małżeństwa 1836-1836 0
50/140/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837-1837 26
50/140/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństwa 1837-1837 0
50/140/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838-1838 28
50/140/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństwa 1838-1838 0
50/140/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839-1839 28
50/140/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństwa 1839-1839 0
50/140/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840-1840 33
50/140/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństwa 1840-1840 0
50/140/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841-1841 36
50/140/0/-/31 Aneksy do aktów małżeństwa 1841-1841 0
50/140/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842-1842 34
50/140/0/-/33 Aneksy do aktów małżeństwa 1842-1842 0
50/140/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1843 40
50/140/0/-/35 Aneksy do aktów małżeństwa 1843-1843 0
50/140/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844-1844 38
50/140/0/-/37 Aneksy do aktów małżeństwa 1844-1844 0
50/140/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845-1845 33
50/140/0/-/39 Aneksy do aktów małżeństw 1845-1845 0
50/140/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846-1846 30
50/140/0/-/41 Aneksy do aktów małżeństw 1846-1846 0
50/140/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847-1847 28
50/140/0/-/43 Aneksy do aktów małżeństw 1847-1847 0
50/140/0/-/44 Akta urodzeń, małzeństw i zgonów 1848-1848 27
50/140/0/-/45 Aneksy do aktów małżeństw 1848-1848 0
50/140/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849-1849 29
50/140/0/-/47 Aneksy do aktów małżeństw 1849-1849 0
50/140/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850-1850 37
50/140/0/-/49 Aneksy do aktów małżeństw 1850-1850 0
50/140/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851-1851 33
50/140/0/-/51 Aneksy do aktów małżeństw 1851-1851 0
50/140/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852-1852 34
50/140/0/-/53 Aneksy do aktów małżeństw 1852-1852 0
50/140/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853-1853 34
50/140/0/-/55 Aneksy do aktów małżeństw 1853-1853 0
50/140/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854-1854 29
50/140/0/-/57 Aneksy do aktów małżeństw 1854-1854 0
50/140/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855-1855 28
50/140/0/-/59 Aneksy do aktów małżeństw 1855-1855 0
50/140/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856-1856 33
50/140/0/-/61 Aneksy do aktów małżeństw 1856-1856 0
50/140/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857-1857 35
50/140/0/-/63 Aneksy do aktów małzeństw 1857-1857 0
50/140/0/-/64 Akta urodzeń, małzeństw i zgonów 1858-1858 40
50/140/0/-/65 Aneksy do aktów małżeństw 1858-1858 0
50/140/0/-/66 Akta urodzeń, małzeństw i zgonów 1859-1859 43
50/140/0/-/67 Aneksy do aktów małżeństw 1859-1859 0
50/140/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860-1860 48
50/140/0/-/69 Aneksy do aktów małżeństw 1860-1860 0
50/140/0/-/70 Akta urodzeń, małzeństw i zgonów 1861-1861 36
50/140/0/-/71 Aneksy do aktów małżeństw 1861-1861 0
50/140/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862-1862 43
50/140/0/-/73 Aneksy do aktów małżenstw 1862-1862 0
50/140/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863-1863 35
50/140/0/-/75 Aneksy do aktów małżeństw 1863-1863 0
50/140/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864-1864 48
50/140/0/-/77 Aneksy do aktów małżeństw 1864-1864 0
50/140/0/-/78 Akta urodzen, małżeństw i zgonów 1865-1865 35
50/140/0/-/79 Aneksy do aktów małżeństw 1865-1865 0
50/140/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866-1866 0
50/140/0/-/81 Aneksy do aktów małżeństw 1866-1866 0
50/140/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867-1867 0
50/140/0/-/83 Aneksy do aktów małżeństw 1867-1867 0
50/140/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868-1868 0
50/140/0/-/85 Aneksy do aktów małżeństw 1868-1868 0
50/140/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869-1869 0
50/140/0/-/87 Aneksy do aktów małżeństw 1869-1869 0
50/140/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870-1870 0
50/140/0/-/89 Aneksy do aktów małżeństw 1870-1870 0
50/140/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871-1871 0
50/140/0/-/91 Aneksy do aktów małżeństw 1871-1871 0
50/140/0/-/92 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872-1872 0
50/140/0/-/93 Aneksy do aktów małżeństw 1872-1872 0
50/140/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873-1873 0
50/140/0/-/95 Aneksy do aktów małżeństw 1873-1873 0
50/140/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874-1874 0
50/140/0/-/97 Aneksy do aktów małżeństw 1874-1874 0
50/140/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 0
50/140/0/-/99 Aneksy do aktów małżeństw 1875-1875 0
50/140/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 0
1 2

Amount of archival material

165

138

0

1.55

1.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.