Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Imielnica

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 107 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 4 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 64 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Parafia Imielnica została założona w 1250 w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40 i od 79 do 107); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1864 (sygn. od 41 do 78). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 93-101 (mikrofilmy nr: 312075-312114; 1356-1364).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/147/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826-1826 28
50/147/0/-/2 Aneksy do aktów małżeńste 1826-1826 0
50/147/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827-1827 22
50/147/0/-/4 Aneksy do aktów małżeństw 1827-1827 0
50/147/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828-1828 20
50/147/0/-/6 Aneksy do aktów małżeństw 1828-1828 0
50/147/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829-1829 23
50/147/0/-/8 Aneksy do aktów małżeństw 1829-1829 0
50/147/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830-1830 18
50/147/0/-/10 Aneksy do aktów małżeństw 1830-1830 0
50/147/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831-1831 19
50/147/0/-/12 Aneksy do aktów małżeństw 1831-1831 0
50/147/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832-1832 23
50/147/0/-/14 Aneksy do aktów małżeństw 1832-1832 0
50/147/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833-1833 18
50/147/0/-/16 Aneksy do aktów małżeństw 1833-1833 0
50/147/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834-1834 26
50/147/0/-/18 Aneksy do aktów małżeństw 1834-1834 0
50/147/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1835 20
50/147/0/-/20 Aneksy do aktów małżeństw 1835-1835 0
50/147/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836-1836 26
50/147/0/-/22 Aneksy do aktów małżeństw 1836-1836 0
50/147/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837-1837 25
50/147/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1837-1837 0
50/147/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838-1838 24
50/147/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństw 1838-1838 0
50/147/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839-1839 29
50/147/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1839-1839 0
50/147/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840-1840 24
50/147/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1840-1840 0
50/147/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841-1841 23
50/147/0/-/32 Aneksy do aktów małżeństw 1841-1841 0
50/147/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842-1842 21
50/147/0/-/34 Aneksy do aktów małżeństw 1842-1842 0
50/147/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1843 29
50/147/0/-/36 Aneksy do aktów małżeństw 1843-1843 0
50/147/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844-1844 33
50/147/0/-/38 Aneksy do aktów małżeństw 1844-1844 0
50/147/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845-1845 40
50/147/0/-/40 Aneksy do aktów małżeństw 1845-1845 0
50/147/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846-1846 30
50/147/0/-/42 Aneksy do aktów małżeństw 1846-1846 0
50/147/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847-1847 32
50/147/0/-/44 Aneksy do aktów małżeństw 1847-1847 0
50/147/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848-1848 27
50/147/0/-/46 Aneksy do aktów małżeństw 1848-1848 0
50/147/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849-1849 35
50/147/0/-/48 Aneksy do aktów małżeństw 1849-1849 0
50/147/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850-1850 34
50/147/0/-/50 Aneksy do aktów małżeństw 1850-1850 0
50/147/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851-1851 42
50/147/0/-/52 Aneksy do aktów małżeństw 1851-1851 0
50/147/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852-1852 42
50/147/0/-/54 Aneksy do aktów małżeństw 1852-1852 0
50/147/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853-1853 46
50/147/0/-/56 Aneksy do aktów małżeństw 1853-1853 0
50/147/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854-1854 46
50/147/0/-/58 Aneksy do aktów małżeństw 1854-1854 0
50/147/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855-1855 34
50/147/0/-/60 Aneksy do aktów małżeństw 1855-1855 0
50/147/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856-1856 29
50/147/0/-/62 Aneksy do aktów małżeństw 1856-1856 0
50/147/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857-1857 34
50/147/0/-/64 Aneksy do aktów małżeństw 1857-1857 0
50/147/0/-/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858-1858 34
50/147/0/-/66 Aneksy do aktów małżeństw 1858-1858 0
50/147/0/-/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859-1859 43
50/147/0/-/68 Aneksy do aktów małżeństw 1859-1859 0
50/147/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860-1860 31
50/147/0/-/70 Aneksy do aktów małżeństw 1860-1860 0
50/147/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861-1861 33
50/147/0/-/72 Aneksy do aktów małżeństw 1861-1861 0
50/147/0/-/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862-1862 40
50/147/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. 1863-1863 34
50/147/0/-/75 Aneksy do aktów małżeństw 1863-1863 0
50/147/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864-1864 44
50/147/0/-/77 Aneksy do aktów małżeństw 1864-1864 0
50/147/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865-1865 53
50/147/0/-/79 Aneksy do aktów małżeństw 1865-1865 0
50/147/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866-1866 0
50/147/0/-/81 Aneksy do aktów małżeństw 1866-1866 0
50/147/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867-1867 0
50/147/0/-/83 Aneksy do aktów małżeństw 1867-1867 0
50/147/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868-1868 0
50/147/0/-/85 Aneksy do aktów małżeństw 1868-1868 0
50/147/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869-1869 0
50/147/0/-/87 Aneksy do aktów małżeństw 1869-1869 0
50/147/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870-1870 0
50/147/0/-/89 Aneksy do aktów małżeństw 1870-1870 0
50/147/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871-1871 0
50/147/0/-/91 Aneksy do aktów małżeństw 1871-1871 0
50/147/0/-/92 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872-1872 0
50/147/0/-/93 Aneksy do aktów małżenstw 1872-1872 0
50/147/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873-1873 0
50/147/0/-/95 Aneksy do aktów małżeństw 1873-1873 0
50/147/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874-1874 0
50/147/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 0
50/147/0/-/98 Aneksy do aktów małżeństw 1875-1875 0
50/147/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 0
50/147/0/-/100 Aneksy do aktów małżeństw 1876-1876 0
1 2

Amount of archival material

175

107

0

1.65

1.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -