^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aneksy do aktów małżeństw

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 53
- brak danych -
1864-1864

1864 - 1864
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - 54
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 9
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -