^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aneksy do aktów małżeństw

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 55
- brak danych -
1865-1865

1865 - 1865
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - 55
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 50
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -