Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Miszewo Murowane

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 19 j.a.
inwentarz książkowy Yes 98 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 4 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Parafia Miszewo Murowane została założona w XIV w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40 i od 67 do 95); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1838-1852, 1855-1865, 1868, 1870-1871 (sygn. od 41 do 66 i od 96 do 98). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 81-88 (mikrofilmy nr: 312315-312354; 1388-1395).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/150/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826-1826 23
50/150/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827-1827 26
50/150/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828-1828 27
50/150/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829-1829 33
50/150/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830-1830 27
50/150/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831-1831 30
50/150/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832-1832 34
50/150/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833-1833 46
50/150/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834-1834 34
50/150/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1835 26
50/150/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836-1836 30
50/150/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837-1837 28
50/150/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838-1838 25
50/150/0/-/14 Aneksy do aktów małżeństw 1838-1838 0
50/150/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839-1839 22
50/150/0/-/16 Aneksy do aktów małżeństw 1839-1839 0
50/150/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840-1840 27
50/150/0/-/18 Aneksy do aktów małżeństw 1840-1840 0
50/150/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841-1841 25
50/150/0/-/20 Aneksy do aktów małżeństw 1841-1841 0
50/150/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842-1842 29
50/150/0/-/22 Aneksy do aktów małżeństw 1842-1842 0
50/150/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1843 27
50/150/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1843-1843 0
50/150/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844-1844 29
50/150/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństwa 1844-1844 0
50/150/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845-1845 29
50/150/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1845-1845 0
50/150/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846-1846 22
50/150/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1846-1846 0
50/150/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847-1847 22
50/150/0/-/32 Aneksy do aktów małżeństw 1847-1847 0
50/150/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848-1848 25
50/150/0/-/34 Aneksy do aktów małżeństw 1848-1848 0
50/150/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849-1849 24
50/150/0/-/36 Aneksy do aktów małżeństw 1849-1849 0
50/150/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850-1850 21
50/150/0/-/38 Aneksy do aktów małżeństw 1850-1850 0
50/150/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851-1851 19
50/150/0/-/40 Aneksy do aktów małżeństw 1851-1851 0
50/150/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852-1852 23
50/150/0/-/42 Aneksy do aktów małżeństw 1852-1852 0
50/150/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853-1853 27
50/150/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854-1854 37
50/150/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855-1855 29
50/150/0/-/46 Aneksy do aktów małżeństw 1855-1855 0
50/150/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856-1856 36
50/150/0/-/48 Aneksy do aktów małżeństw 1856-1856 0
50/150/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857-1857 30
50/150/0/-/50 Aneksy do aktów małżeństw 1857-1857 0
50/150/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858-1858 33
50/150/0/-/52 Aneksy do aktów małżeństw 1858-1858 0
50/150/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859-1859 45
50/150/0/-/54 Aneksy do aktów małżeństw 1859-1859 0
50/150/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860-1860 39
50/150/0/-/56 Aneksy do aktów małżeństw 1860-1860 0
50/150/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861-1861 35
50/150/0/-/58 Aneksy do aktów małżeństw 1861-1861 0
50/150/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862-1862 38
50/150/0/-/60 Aneksy do aktów małżeństw 1862-1862 0
50/150/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863-1863 30
50/150/0/-/62 Aneksy do aktów małżeństw 1863-1863 0
50/150/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864-1864 38
50/150/0/-/64 Aneksy do aktów małżeństw 1864-1864 0
50/150/0/-/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865-1865 43
50/150/0/-/66 Aneksy do aktów małżeństw 1865-1865 0
50/150/0/-/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866-1866 0
50/150/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867-1867 0
50/150/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868-1868 0
50/150/0/-/70 Aneksy do aktów małżeństw 1868-1868 0
50/150/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869-1869 0
50/150/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870-1870 0
50/150/0/-/73 Aneksy do aktów małżeństw 1870-1870 0
50/150/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871-1871 0
50/150/0/-/75 Aneksy do aktów małzeństw 1871-1871 0
50/150/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872-1872 0
50/150/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873-1873 0
50/150/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874-1874 0
50/150/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875-1875 0
50/150/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876-1876 0
50/150/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877-8177 0
50/150/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878-1878 0
50/150/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879-1879 0
50/150/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880-1880 53
50/150/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881-1881 48
50/150/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882-1882 60
50/150/0/-/87 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883-1883 48
50/150/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1884 66
50/150/0/-/89 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1885-1885 58
50/150/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886-1886 63
50/150/0/-/91 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887-1887 51
50/150/0/-/92 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1888 0
50/150/0/-/93 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889-1889 0
50/150/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890-1890 0
50/150/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1891 0
50/150/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1892-1892 0
50/150/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1893-1893 0
50/150/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1894-1894 0
50/150/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1895-1895 0
50/150/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1896-1896 0
1 2

Amount of archival material

121

98

0

1.53

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.