^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 58
- brak danych -
1856

1856 - 1856
polski
- brak danych -
- brak danych - 31
księga rękopis
dobry
- brak danych - 278
- brak danych - Tak
całkowicie 312670
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -