^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

Archiwum Państwowe w Płocku
dokumentacja aktowa 89
- brak danych -
1877

1877 - 1877
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 82
księga rękopis
dobry
- brak danych - 47
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -