Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Płockiej Dyrekcji Naukowej

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1824] 1864-1914 [1915]
Načal'nik Plockoj Učebnoj Direkcii 1824 - 1863
1864 - 1914
1915 - 1915
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 534 j.a.
Płocka Dyrekcja Naukowa została powołana na mocy tzw. ustawy Jugenheimskiej tj. ukazu z dn. 30.08./11.09. 1864 r. Początkowo należały do niej powiaty: płocki, mławski, przasnyski, pułtuski, lipnowski i ostrołęcki. Na czele Dyrekcji stał Dyrektor Szkół, który sprawował zwierzchni nadzór nad wszystkimi zakładami szkolnymi na terenie guberni tj. szkołami początkowymi (gminnymi, wiejskimi i miejskimi), szkołami rzemieślniczo-niedzielnymi i handlowymi, szkołami powiatowymi, gimnazjami żeńskimi i męskimi oraz szkołami prywatnymi. Był on z urzędu członkiem Rady Wychowania Publicznego, a w miastach gubernialnych, tak jak Płock członkiem Rządu Gubernialnego. Dyrektor Szkół, mianowany i zwalniany przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego na wniosek zarządu Oświecenia Publicznego, przejął kompetencje Sekcji Wyznań i Oświecenia Publicznego Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego. Zastępował go inspektor miejscowego Gimnazjum Gubernialnego.
W 1867 r. równocześnie z nowym podziałem kraju na 10 guberni nastąpił nowy podział terytorialny istniejących Dyrekcji Naukowych, w tym również Płockiej, znoszący pozostałości administracji szkolnej wprowadzonej przez Wielopolskiego. Na jej czele w miejsce Dyrektora Szkół stanął Naczelnik Dyrekcji Naukowej, który z urzędu stał się stałym członkiem Rady Kuratora przy Warszawskim Okręgu Naukowym utworzonym na miejsce zniesionej Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim. W 1899 r. do pomocy Naczelnikowi Dyrekcji w nadzorze szkół elementarnych powołano urząd inspektorów szkół ludowych. Działalność Naczelnika Płockiej Dyrekcji Naukowej przerwał wybuch I wojny światowej.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1971]
1.Akta ogólne Naczelnika Dyrekcji Naukowej l. 1864-1914 (sygn. od 1 do 99 oraz od 509 do 513): sprawozdania roczne z działalności, informacje o sieci szkół średnich i elementarnych, sprawozdania o liczbie uczniów, nauczycieli, bibliotek szkolnych, materiały dotyczące szkół średnich m.in. Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie i szkolnictwa zawodowego, rozporządzenia i okólniki Naczelnika Dyrekcji, bilanse roczne, akta dotyczące gospodarki finansowej, korespondencja w sprawie szkól i nauczycieli oraz tajnej oświaty.
2.Akta personalne l. 1824-1914 (sygn. od 100 do 299 oraz od 514 do 517 oraz od 519 do 526): akta personalne nauczycieli.
3.Akta szkół prywatnych l. 1864-1914 (sygn. od 300 do 332 oraz sygn. 518 oraz sygn. 527): akta poszczególnych szkół tj. raporty nauczycieli, korespondencja, programy szkolne, świadectwa i dyplomy nauczycieli.
4.Akta szkół elementarnych l. 1845-1914 [1915] (sygn. od 333 do 386 oraz od 528 do 533): akta poszczególnych szkół, tj. raporty w sprawach funduszów, majątku szkół, legaty osób prywatnych i instytucji, nagrody i zapomogi dla nauczycieli.
5.Akta chederów l. 1874-1913 (sygn. od 387 do 508 oraz sygn. 534): akta poszczególnych szkół wyznaniowych żydowskich (jw.).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/20/0/1/1 Ob otkrytîi načal'nych gminnych i sel'skich učilišč v plockoj gubernîi prežnim prigovorom krest'jan. č. I 1864 0
50/20/0/1/2 O godovych otčetach načal'nych učilišč za 1864/65 učebnyj god 1864 0
50/20/0/1/3 O činovnikach, prepodavatel'jach i pročich obstojatel' stvach Vymyslinskoj Učitel'noj Seminarîi, č.II 1865-1914 0
50/20/0/1/4 O vysylkě rospisanîja na raschody dlja Plockoj Učebnoj Direkcîi 1865 0
50/20/0/1/5 O narodonaselenîi v Čarstvě Pol'skom 1865-1866 0
50/20/0/1/6 O počinkě doma v koem poměščaetsja načal'noe katoličeskoe učilišče v g. Lipne 1865-1887 0
50/20/0/1/7 [Raport do Płockiej Dyrekcji Szkolnej w sprawie wydatkowanych funduszów na szkoły początkowe] 1865-1890 0
50/20/0/1/8 [O wydatkach na utrzymanie męskiej szkoły powszechnej w m. Sierpcu] 1865 0
50/20/0/1/9 O platožnych listach gimnazîi i uězdnych učilišč 1865 0
50/20/0/1/10 O želajuščich deržat'ispytanîja iż 4-ch klasnago ili 7-i klasnago /kursa/ gimnazičeskich nauk… 1865-1873 0
50/20/0/1/11 O cirkuljarnych rasporjaženîjach kasajuščichsja do nacal'nych statnych učilišč, nachodjaščichsja v Plockoj Učebnoj Direkcîi. č. II 1865-1914 0
50/20/0/1/12 O igranîi na garmonîi učennikom IV klassa Plockoj Gimnazîi Janom Petrovičem na golos zapreščennago ,,Boże coś Polskę'' 1865-1874 0
50/20/0/1/13 Po raznym predmetam kasajuščimsja Lipnovskago Uězdnago Učilišča 1865-1869 0
50/20/0/1/14 O snabženîi biblîotek i kabinetov srednich učebnych zavedenîj učebnymi posobîjami 1865-1903 0
50/20/0/1/15 Sekretnyja bumagi po raznoj perepiskě 1865-1871 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 33 34 35 36

Amount of archival material

534

534

0

6.50

6.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.