Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocki Gubernialny Urząd Skarbowy

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1866-1914
Plockoe Gubernskoe Kaznačejstvo 1866 - 1881
1883 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość rosyjski
inwentarz książkowy Yes 175 j.a.
Wraz z ujednoliceniem administracji z Rosją po powstaniu styczniowym Królestwo Polskie utraciło oddzielny skarb. Ustawa czasowa o Kasach Ministerstwa Skarbu w Guberniach Królestwa Polskiego całkowicie zmieniła system skarbowy, do zarządzania skarbowością w guberniach powołano Kasy Gubernialne /Gubernialne Urzędy Skarbowe/ - jedną w każdej guberni m.in. w płockiej, podlegające bezpośrednio Warszawskiemu Wydziałowi Kas Ministerstwa Skarbu, a od 1869 r. utworzonym w każdej guberni Izbom Skarbowym.
Płocki Gubernialny Urząd Skarbowy zajmował się poborami wszelkich opłat, podatków, depozytów, grzywien, wypłatami emerytur, rent, składkami dobroczynnymi. W czasie I wojny światowej został ewakuowany do Kaługi, gdzie prowadził działalność do
1 maja 1918 r.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Sł. Pułkownik, Płock 1988]
Akta (w układzie chronologiczno-rzeczowym) z l. 1866-1914 (sygn. od 1 do 175): opis majątku urzędu, akta dotyczące emerytur i rent inwalidzkich, podatków, dochodów skarbowych, środków specjalnych, listy dłużników, sprawozdania ze służby (tzw. opisy służby), sprawy kredytów, dochodów, utrzymania duchowieństwa rzymskokatolickiego i ewangelickiego, kosztorysy, sprawozdania, zestawienia kosztów i cen, instrukcje i okólniki, dzienniki przyjmowania asygnat. - brak danych -

Amount of archival material

175

175

0

1.74

1.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.