Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Gubernatora Płockiego

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1866-1914 [1927]
Kancelarija Plockago Gubernatora 1866 - 1914
1915 - 1927
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 1406 j.a.
Ukaz carski z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządach gubernialnych i powiatowych bardzo wyeksponował urząd gubernatora i naczelników powiatu, obdarzając ich dużymi pełnomocnictwami i znacznie zwiększając ich kompetencje. Już na mocy wcześniejszego postanowienia Namiestnika Królestwa Polskiego z 5/17 lutego 1866 r. gubernator płocki zjednoczył w obrębie guberni władzę administracyjno-gospodarczą z władzą wojenno-policyjną, przejmując funkcję naczelnika Głównego Oddziału po zlikwidowanym Urzędzie Głównego Oddziału Wojennego w Płocku. W sprawach zarządu wojenno-policyjnego podlegał on gen. policmajstrowi. Przy gubernatorze płockim została utworzona oddzielna kancelaria, w skład której weszli: naczelnik kancelarii, urzędnik do szczególnych zleceń i referent oraz pewna ilość kancelistów. Wraz z likwidacją urzędów naczelników wojennych powiatowych i cząstkowych w 1867 r. kancelaria specjalna przestała istnieć. Sprawy wojenno-policyjne przeszły do zadań Rządu Gubernialnego, gdzie załatwiał je wice-gubernator pod bezpośrednim nadzorem gubernatora.
Tymczasem kompetencje gubernatora i rządu gubernialnemu (podporządkowanemu po zlikwidowaniu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych bezpośrednio odpowiednim ministerstwom w Petersburgu) uległy znacznemu rozszerzeniu tj.: zwiększono osobiste uprawnienia gubernatora w sprawach mianowania, translokowania i zwalniania urzędników, rozstrzygania praw o wyborach, zwalniania i mianowania rabinów, oraz kantorów przy domach modlitw. W 1871 r. po zniesieniu Komisji Włościańskich podporządkowano gubernatorowi powstałe na ich miejsce Urzędy Gubernialne do Spraw Włościańskich, a od 1874 r. sprawował on również nadzór nad urzędami do spraw poborowych. Do załatwiania tak rozlicznych spraw podlegających wyłącznie kompetencji gubernatora utworzono przy nim oddzielną kancelarię. W 1915 r. Kancelaria wraz z Rządem Gubernialnym została ewakuowana do Rosji, gdzie jej działalność przerwał dopiero wybuch rewolucji październikowej.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
Układ chronologiczny, uwzględniający kolejność sygnatur kancelaryjnych /kancelaria rosyjska/ l. 1866-1914 [1927] (sygn. od 1 do 1406):
1. Sprawozdawczość statystyczna, roczne sprawozdania gubernatora o stanie guberni /obszar, powierzchnia gruntów uprawnych i lasów, stan hodowli, statystyka i ruch ludności, struktura społeczna i wyznaniowa, dane dotyczące przestępczości, stanu zdrowia mieszkańców, rozwoju gospodarczego, stanu bezpieczeństwa publicznego, sieci szkół/, rewizje i kontrole urzędów powiatowych, gminnych i magistratów.
2. Akta dotyczące działalności gubernatora jako zwierzchnika władzy wojskowo-policyjnej tj. akta nadzoru policyjnego i śledztw, wywiady o osobach zesłanych na Syberię, okresowe sprawozdania o polskich uchodźcach powracających zza granicy, akta powstania styczniowego, akta likwidacji naczelników wojennych powiatowych i częściowych, akta poszukiwań zbiegłych, pozwolenia na posiadanie broni, sprawy paszportowe, akta Straży Ziemskiej /mianowanie, zwalnianie, przenoszenie i karanie członków, inspekcje komend, raporty naczelników powiatowych, sprawozdania z działalności/.
3. Akta nadzoru nad administracją i innymi urzędami, sprawy podziału administracyjnego i decentralizacji, akta kontroli urzędów, akta dotyczące zarządu gminnego, uwłaszczenia włościan, akta emigracji /wykazy osób wg powiatów i gmin emigrujących do Brazylii i Ameryki Północnej/, życie kulturalne, sprawy wyznaniowe, nadzór nad cenzurą, szkołami /sprawozdania i korespondencja Naczelnika Płockiej Dyrekcji Naukowej o stanie szkolnictwa, wykazy szkół elementarnych wiejskich i miejskich/, magazynami książek, drukarniami, spisy roczne litografii, zakładów fotograficznych i bibliotek, akta nadzoru nad duchowieństwem /przenoszenie, mianowanie na godności i stanowiska kościelne, pozwolenia na uroczystości kościelne/.
4. Materiały dotyczące stowarzyszeń np. Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Towarzystwa Pożarniczego /podział na okręgi, wykaz komend Ochotniczej Straży Pożarnej/.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/23/0/-/1 Po slědstvennom dělu o prestupnikach Vojcěchě Dasjakě, Tomašě Šimanskom, Francě Rutkovskom, Stefanîi Želevskoj i Stanislavě Dzevanovskom, Leoně Skladanovskom, Vladislavě Skladanovskom, Karlě Milke, Konstantině Gaevskom [ i innych] 1866-1867 0
50/23/0/-/2 Narjad bumag k rukovodstvu 1866-1869 0
50/23/0/-/3 P prestupnikach : Konstantině Karvackom, Valentîě Galinkovskom i Konstantině Ceglinskom, Michailě Lipinskom, Leopol'dě Grabovskom, Andreě Vil'činskom, Viktorîě Rokossovskom, Janě Petrově Vonsovskom, Karlě Janovskom, Feliksě.... 1866 0
50/23/0/-/4 O porjadkě otpravlenîja po ětapu na rodinu v Imperîju i drugîja města bezsročno i vremenno otpusknych i otstavnych nižnich činov iz [čisla] prinjatych na predmet komplektovanîja Zemskoj Straži plockoj gubernîi i okazavšichsja.... 1866- 0
50/23/0/-/5 O žitelě Grodnenskoj Gubernîi Silvedstrě JanověPet'rovsk'om proživavšim v Plockoj Gubernîi 1866-1868 0
50/23/0/-/6 O žalobě 18 evreev miasta Vyšegroda, Plockago Uězda na donosčikov, sostavšicha budtoby tovariščestvo lžesvidětelej,kotorye ugrožaja donosami na mirnych žitelej trebujut ot nich deneg na p'janstvo 1866 0
50/23/0/-/7 O napadenîi s 25 na 26 aprělja 5 neizvěstnymi borodjagami na usad'bu krest'janina Šimona Slon'skago raspoložennuju v iměnîi Dul'sku rypinskago uězda, a ravno o pokražě v d. Svěžavy u mel'nika Selengovskago [brak dalszej części tytułu] 1866-1868 0
50/23/0/-/8 [O povešenîi v 1863 godu neizvěstnago čeloveka 4-mja mjatežnikami] - 0
50/23/0/-/9 O stražnikě Plockoj Tjurmy otstavnom soldatě Kasperě Zelin'skom 1866 0
50/23/0/-/10 [Slědstvennye děla lic obvinjaemych v političeskich prestuplěnîjach] 1866 0
50/23/0/-/11 O sestrě Miloserdîja Sv. Trojcy v gorodě Plockě 1866 0
50/23/0/-/12 O sostojaščem po osobym poručenîjam Štabs-Kapitaně Sěrakovskom 1866 0
50/23/0/-/13 O žitelě gorodě Pržasyša pol'skom vychodcě vozvrativšimsja iz zagranicy, obvinjavšim kak žandarm věšatel Jane Smolinskom 1866 0
50/23/0/-/14 O šljachtičach derebni Lenki gmina Regimin Pržasnyšskago Uězda Viktorě Pokrživnickom i Janě Gomovskom prinimavšich učastîe v mjatežě 1863 godu 1866 0
50/23/0/-/15 O poměščikě derevni Pjasečno Lipnovskago uězda Leonardě Plionskovskom 1865-1866 0
1 2 3 4 ... 45 46 47 48 49 ... 91 92 93 94

Amount of archival material

1406

1406

0

7.84

7.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.