Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Konskrypcyjnych i Urzędów Rekruckich guberni płockiej

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1867-1874
- brak danych - 1867 - 1874
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 10 j.a.
- brak danych - Sprawy najemników, wykazy imienne konskryptów (Żydów, żonatych poborowych) z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego i płockiego oraz guberni płockiej z 1874 r., wykupywanie się ze służby za opłata, księga posiedzeń. - brak danych -

Amount of archival material

10

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.