Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocki i Sierpecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1900-1917
Žandarmskoe Upravlenie Plockago i Sierpeckago Uezdov Plockoj Gubernii 1900 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 278 j.a.
Nowa ustawa o żandarmerii Królestwa Polskiego z 21 XII 1866 r. wprowadziła zmiany w jej organizacji. Okręg III przemianowany został na Warszawski i podporządkowany bezpośrednio władzom wojskowym i policyjnym w Petersburgu, zniesiono jego zależność od namiestnika. Żandarmerią kierował Zarząd Okręgu z naczelnikiem na czele, któremu podporządkowano gubernialne zarządy żandarmerii, a tym z kolei powiatowe zarządy żandarmerii. Powiatowe zarządy żandarmerii pełniły w zasadzie funkcje nadzorcze (ochrona spokoju publicznego należała do funkcjonariuszy policji wykonawczej). Płocki i Sierpecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii z siedzibą w Płocku podlegał bezpośrednio Płockiemu Gubernialnemu Zarządowi Żandarmerii.
Powiatowe Zarządy Żandarmerii w Płocku i w Sierpcu działały do 1915 roku, czyli do czasu zakończenia działalności carskiej na terenie ziem polskich. Wówczas płocki zarząd żandarmerii został ewakuowany do Sierpuchowa gdzie kontunuował działalność do 1917 roku.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. H. Szymczyk, Płock 1969]
Akta w układzie chronologicznym z uwzględnieniem układu kancelaryjnego z l. 1900-1917 (sygn. od 1 do 278):
a) Korespondencja do władz zwierzchnich odnośnie działalności partii politycznych i literatury partyjnej oraz załączniki w postaci oryginalnych odezw i ulotek partyjnych, artykułów z gazet partyjnych i spisów literatury znalezionej w trakcie rewizji u aresztantów/.
b) Akta dotyczące osób starających się o paszporty zagraniczne i bilety legitymacje.
c) Sprawozdawczość: meldunki powiatowych oficerów żandarmerii, doniesienia o działalności urzędników Żandarmerii, liczba przestępstw politycznych w powiatach, sprawozdania z przeprowadzonych śledztwach i obserwacji osób podejrzanych oraz z działalności władz gminnych, dane liczbowe o organizacjach lokalnych, doniesienia o osobach posiadających broń oraz osobach, którym odmówiono wydania paszportu, o przebiegu poboru rekruta, rozlokowaniu wojsk, przestępstwach karnych.
d) Akta śledcze: protokoły śledztw, akta oskarżenia, akta przesłuchań świadków, prośby o zwolnienie aresztowanych.
e) Opinie o lojalności obywateli tj. korespondencja miedzy naczelnikami władz powiatu a urzędnikami żandarmerii oraz sprawozdania dotyczące politycznej i moralnej prawomyślności mieszkańców powiatów.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/28/0/-/226 Peredpisanija načalnika žandarmskogo upravlenija Plockogo i Serpeckogo uězdov o nabljudenii za projavleniem dejatelnosti členov PPS, Bunda, partii Socjalistov-Revoljucionerov i rozyske lic. [Informacje o zjazdach i konferencjach partyjnych, wyborach do dumy, działalności szpiegowskiej] 1912-1912 0
50/28/0/-/227 Perepiska načalnika - Ob izsledovanii političeskoj blagonadežnosti dvorjanika Eugenija Pršebyševskogo , mešč. Franciška Kozbjala, Franciš-ka Pilca, Mariana Juljana Pakulškogo, Vaclava Kalinowskogo, Marcina Vavrovskogo i Ciglinskogo v por. polož.v gos. ochron. [Aresztowani na nielegalnym zebraniu i podejrzani o przynależność do PPS] 1912-1913 0
50/28/0/-/228 Perepiska o isledovanii političeskoj blagonadežnosti Viktora Josipova Bronovskogo v porjad. položenija o Gosud. Ochrone. [Podejrzany o wykonanie wyroku partyjnego na malarzu Nowickim] 1912-1912 0
50/28/0/-/229 Perepiska ob izsledovanii političeskoj blagonadežnosti dvorjanina Antona Antonova Penšinskogo v por. polož. o Gosud.ochr. [Podejrzany o przynależność do PPS i próbę przejścia granicy] - 0
50/28/0/-/230 Delo po sekretnoj časti - So spravkami o nravstvennoj i političeskoj blagonadežnosti raznych lic. [Spisy : osób mających prawo na posiadanie broni, kandydatów na ławników i sędziów sądów gminnych, nowopowołanych rekrutów] 1912-1913 0
50/28/0/-/231 Delo po časti nabljudatelnoj. [Meldunki o : ustaleniu adresów osób podejrzanych , aresztowaniach, zbiorze wiadomości o politycznej prawomyślności i osobach okazujących chęć do oddania usług organom żandarmerii, o przebiegu poboru rekrutów. Spisy : osób zajmujących się działalnością rewolucyjną i rozpowszechnianiem nielegalnej literatury, delegatów na 12-ty zjazd PPS, fabryk, bibliotek i legalnie dziłających związków] 1912-1912 0
50/28/0/-/232 Delo po časti nabljudatelnoj - na učstke v gor. Serpec. [Okólniki o szpiegostwo i osób uzywających nie swoich dokumentów, działalności agentów partyjnych, dezercji] 1913-1914 0
50/28/0/-/233 Donesenija żandarmskich unter-oficerov o sbore svedenii o političeskoj blagonadežnosti lic, vyjasnenii mestožitelstva, rozyske, chodatajstvach o prinjatii v russkoe poddanstvo i nabludenii za špionami [Černoviki] 1912-1912 0
50/28/0/-/234 Delo 1913 g. po sekretnoj časti. O polskoj socialističeskoj partii [levica]. [Korespondencja dotycząca działalności PPS Lewicy Tłumaczenia proklamacji partii] 1913-1913 0
50/28/0/-/235 Delo 1913 g,. po sekretnoj časti - O vseobščem evrejskom rabočem sojuze ''Bund''. [Okólniki i doniesienia odnośnie politycznej działalności Bundu i jego członków] b.d. 0
50/28/0/-/236 Delo 1913 g. po sekretnoj časti - O social-demokratii Krolestva Polši i Litvy. [Korespondencja w sprawie obserwacji działalności SDKPiL.Przekłady proklamacji, wezwań i artkułów z gazet partyjnych] -b.d. 0
50/28/0/-/237 Delo 1913 g. po cekretnoj časti - evrejskoj sionistosocialističeskoj rabočej partii.[Korespondencja dot. działalnoścvi partii ''Poalej-Sion''] -1913-1913 0
50/28/0/-/238 Delo 1913 g. po sekretnoj časti - O tajnoj emigracii. [Korespondencja dotycząca osób zajmujących się przeprowadzeniem emigrantów przez granicę] 1913-1913 0
50/28/0/-/239 Delo 1913 g. po sekretnoj časti - O Polskoj Socjalističeskoj Partii [byvš.revol. frakcji.] [Korespondencja dotyczaca działalności PPS d.Fr. rewolucyjnej i jej członków] 1913-1914 0
50/28/0/-/240 Delo 1913 g. po sekretnoj časti - O sročnych donesenijach. [Korespondencja dotycząca nadzoru politycznego, działalności partyjnej i przesłuchań.Spisy bibliotek,czytelników, różnorodnych stowarzyszeń, szkół, uczniów, fabryk i przedsiębiorstw, robotników i jednostek wojskowych w powiatach] 1913-1913 0
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19

Amount of archival material

278

278

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.