Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Żeńskie w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1879-1914
Plockaja Ženskaja Gimnazija 1879 - 1914
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie rosyjski
inwentarz książkowy Yes 44 j.a.
Gimnazjum Żeńskie w Płocku powstało w 1864 r. na mocy ustawy o gimnazjach i progimnazjach żeńskich z 30 sierpnia 1864 r. Podlegało Naczelnikowi Płockiej Dyrekcji Naukowej. Bezpośrednim zwierzchnikiem szkoły był inspektor miejscowego Gimnazjum Męskiego, do którego kompetencji należały przede wszystkim sprawy pedagogiczne. Sprawy ekonomiczne szkoły i ogólny nadzór nad sprawowaniem się uczennic pozostawały w gestii nadzorczyni mianowanej przez Naczelnika Dyrekcji Naukowej, która do pomocy miała damy klasowe, pilnujące porządku w klasie. Szczegółowo organizację gimnazjów żeńskich i ich program nauk określił ukaz z 5/17 stycznia 1866 r. Gimnazjum żeńskie składało się z 6 klas. Organem kolegialnym była Rada Pedagogiczna, którą tworzyli: inspektor szkoły jako jej przewodniczący, nadzorczyni i wszyscy nauczyciele. Do jej kompetencji należały problemy dydaktyczno-wychowawcze szkoły oraz kontrola jej spraw ekonomicznych tj.: przyjmowanie uczennic i promocja do klas, przyznawanie świadectw ukończenia szkoły, nagród i kar, analiza programów nauczania, tygodniowych planów lekcji, wybór pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej oraz kontrola właściwego wydatkowania funduszów szkoły. Wraz z wprowadzeniem w życie tzw. ustawy tołstojowskiej z 30 lipca 1871 r. Gimnazjum podporządkowano bezpośrednio Ministerstwu Oświaty w Petersburgu. Działalność Płockiego Gimnazjum Żeńskiego przerwał wybuch I wojny światowej.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1973]
1. Akta Rady Pedagogicznej z l. 1903-1909 (sygn. 1): protokoły posiedzeń.
2. Akt ogólne Gimnazjum Żeńskiej z l. 1887-1914 (sygn. od 2 do 26): sprawy organizacyjne, sprawozdania roczne, statystyka, informacje o liczbie uczniów, postępach w nauce, wyposażeniu i stanie sanitarnym szkoły, korespondencja z władzami nadrzędnymi, okólniki, odpisy świadectw, sprawozdania finansowe, listy płac nauczycieli, rozliczenia.
3. Akta personalne:
a) nauczycieli z l. 1879-1909 (sygn. od 27 do 37),
b) uczennic z l. 1881-1900 (sygn. od 38 do 44).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/32/0/1/1 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Gimnazjum Żeńskiego w Płocku 1903-1909 0
50/32/0/2/2 Ob udzeržanîjach i vyčetach iy žalovanja služaščich v gimnazîi 1887-1908 0
50/32/0/2/3 [Sprawozdania roczne Gimnazjum Żeńskiego w Płocku – informacje dotyczące liczby uczniów, postepów w nauce, stanie sanitarnym szkoły, wyposażenie szkoły w pomoce naukowe itp.] 1893-1899 0
50/32/0/2/4 [Rachunki, asygnaty i kwity Płockiego Gimnazjum Żeńskiego] 1900 0
50/32/0/2/5 [Rachunki, asygnaty i sprawozdania finansowe miesięczne Płockiego Gimnazjum Żeńskiego] 1900 0
50/32/0/2/6 O bezporjadkach proisšedišich v Gimnazîi 7 fevralja 1905 goda 1905-1910 0
50/32/0/2/7 O raschodach po specîal’nym sredstvam 1906-1907 0
50/32/0/2/8 [Rachunki, kwity Płockiego Gimnazjum Żeńskiego] 1906-1907 0
50/32/0/2/9 O vydačě voznagraždenîja za ispravlenîe pismennych učeničeskich rabot 1907-1913 0
50/32/0/2/10 Po smětnym spiskam na 1909 god 1909-1910 0
50/32/0/2/11 O nagraždenîi služaščich lic 1909-1913 0
50/32/0/2/12 O summach postupivšich v svobodnyja resursz i o perevodě deneg na Glavnoe Kaznačejstvo 1909-1913 0
50/32/0/2/13 [Odpisy świadectw ukończenia Płockiego Gimnazjum Żeńskiego] 1909-1914 0
50/32/0/2/14 Po specîalnym sredstvam Gimnazîi za 1909, 1910 i 1911 gody 1910-1911 0
50/32/0/2/15 O toržestvennych i prazdničnych dnjach 1910-1914 0
1 2 3

Amount of archival material

44

44

0

0.53

0.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.