Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Bądkowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1741] 1808-1825
- brak danych - 1741 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 45 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 35); 2. Sumariusz ogólny dawnych metryk kościelnych za l. 1741-1808 (sygn. 36); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1809 (sygn. 37); 4. Akta zapowiedzi z l. 1818-1825 (sygn. od 38 do 45). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-35 (mikrofilmy nr: 311435-311469)

Amount of archival material

45

45

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.