Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Bulkowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1755] 1808-1825
- brak danych - 1755 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 37 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 18); 2. Sumariusz ogólny dawnych metryk za l. 1755-1808 (sygn. 19); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1825 (sygn. od 20 do 37). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-18 (mikrofilmy nr: 311745-311762)

Amount of archival material

37

37

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -