Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Góra

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1648] 1808-1825
- brak danych - 1648 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 43 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 22); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1648-1808 (sygn. 23); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1825 (sygn. od 24 do 41); 4. Akta zapowiedzi z l. 1808-1810 (sygn. od 42 do 43). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-22 (mikrofilmy nr: 311983-312004)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/348/0/-/1 Akta urodzeń 1808-1809 26
50/348/0/-/2 Akta małżeństw 1808-1809 16
50/348/0/-/3 Akta zgonów 1808-1809 18
50/348/0/-/4 Akta urodzeń 1809-1810 17
50/348/0/-/5 Akta małżeństw 1809-1810 15
50/348/0/-/6 Akta zgonów 1809-1810 11
50/348/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1810-1811 22
50/348/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811-1812 24
50/348/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812-1813 18
50/348/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813-1814 21
50/348/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1815 20
50/348/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815-1816 22
50/348/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816-1817 25
50/348/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817-1818 37
50/348/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818-1819 42
50/348/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819-1820 48
50/348/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820-1821 46
50/348/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821-1822 37
50/348/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822-1823 37
50/348/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 37
50/348/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 40
50/348/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 37
50/348/0/-/23 Ogólny sumariusz metryk 1648-1808 0
50/348/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1808 0
50/348/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1809-1810 0
50/348/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństw 1810-1811 0
50/348/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1811-1812 0
50/348/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1812-1813 0
50/348/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1813-1814 0
50/348/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1814-1815 0
1 2

Amount of archival material

43

43

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.