Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocki Konsystorz Generalny

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1798-1939
Plockaja Eparchal'naja Konsystorija 1798 - 1939
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 34 j.a.
- brak danych - Zalecenia w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych, akta przyjmowania do stanu duchownego w Diecezji Płockiej (prośby, życiorysy, opinie), raporty strażników granicznych, sprawy wydawnictw Diecezji, akta księży i parafii, dotyczące poszczególnych parafii i księży, akta administracji skarbowej folwarków: klasztoru w Mławie oraz probostw Sękowo i Kobylniki, akta sprawy sądowej, dane statystyczne, prenumerata „Pamiętnika Religijno-Moralnego”, wydawnictwa Diecezji Płockiej, akta kursów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Płocku, sprawy nauki religii w szkołach, opis kościoła w Grochowalsku, akta zbiegłych zakonników, podania o wydanie zaświadczeń o zdobyciu uprawnień rzemieślniczych, akta Sądu Biskupiego w sprawach separacji, raporty Seminarium Diecezjalnego w Płocku, zebrania przedwyborcze oraz wyniki wyborów do Sejmu i Senatu z terenu poszczególnych parafii Diecezji. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/35/0/-/1 [Zalecenia w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych oraz akta dotyczące opłat za posługi kościelne] 1798-1878 0
50/35/0/-/2 [Akta dotyczące przyjmowania duchownych w diecezji płockiej – prośby, życiorysy, opinie] 1812-1874 0
50/35/0/-/3 [Akta dotyczące Skarbu Publicznego – raporty i pisma strażników granicznych] 1815-1834 0
50/35/0/-/4 [Pisma wychodzące, dotyczące wydawnictw diecezji płockiej/ kurii diecezjalnej płockiej] 1932-1933 0
50/35/0/-/5 [Akta dotyczące probostwa w Stupsku powiatu mławskiego] 1813-1852 0
50/35/0/-/6 Akta dotyczące księdza Czesława Żochowskiego 1868-1884 0
50/35/0/-/7 Akta dotyczące księdza Antoniego Grandyszewskiego 1871-1902 0
50/35/0/-/8 Operat urządzenia administracji skarbowej folwarku Probostwo zwanego do uposażenia zniesionego klasztoru księży misjonarzy w mieście Mławie należącym 1829-1865 0
50/35/0/-/9 [Dane statystyczne dotyczące poszczególnych parafii diecezji płockiej] 1798-1939 0
50/35/0/-/10 Akta w sprawie Aleksandry z Moranków Rajewskiej przeciwko Tomaszowi Rajewskiemu o separację 1866 0
50/35/0/-/11 Operat II opisu i zajęcia pod zawiadywanie Skarbu Królestwa majątku probostwa Sękowo, położonego w dekanacie ciechanowskim 1866 0
50/35/0/-/12 [Akta dotyczące księdza Bonifacego Kulasińskiego] 1867-1884 0
50/35/0/-/13 [Akta dotyczące prenumeraty Pamiętnika Religijno-Moralnego na terenie diecezji płockiej] 1857-1864 0
50/35/0/-/14 [Akta w sprawie separacji małżonków Statkiewicz z parafii Sobowo] 1927 0
50/35/0/-/15 [Akta dotyczące konserwacji kościelnych zabytków] 1907 0
1 2 3

Amount of archival material

34

0

0

0.58

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.