Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Orszymowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1663] 1808-1825
- brak danych - 1663 - 1806
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 35 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 21); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1663-1806 (sygn. 22); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1809-1811, 1813-1814, 1818-1825 (sygn. od 23 do 34); 4. Akta zapowiedzi z r. 1808 (sygn. 35). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-21 (mikrofilmy: 312415-312435)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/355/0/-/1 Akta urodzeń 1808 30
50/355/0/-/2 Akta małżeństw 1808 8
50/355/0/-/3 Akta zgonów 1808 19
50/355/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1809 73
50/355/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1810 91
50/355/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 86
50/355/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 73
50/355/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 76
50/355/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 60
50/355/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 58
50/355/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815-1816 62
50/355/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 23
50/355/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 124
50/355/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 69
50/355/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819-1820 81
50/355/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820-1821 76
50/355/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821-1822 81
50/355/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822-1823 60
50/355/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 81
50/355/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 77
50/355/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 77
50/355/0/-/22 Sumariusz metryk kościelnych 1663-1806 0
50/355/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństw 1809 0
50/355/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1810-1811 0
50/355/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1813-1814 0
50/355/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństw 1818-1819 0
50/355/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1819-1820 0
50/355/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1820-1821 0
50/355/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1821-1822 0
50/355/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1821 0
1 2

Amount of archival material

35

35

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -