Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Płock

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1584] 1808-1825
- brak danych - 1584 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 85 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1808-1815 (sygn. od 1 do 39 /w tym sygn. 19a/, od 41 do 46 i od 48 do 51) - część ksiąg zawiera również akta wyznania ewang.-augsb.; 2. Akta rozwodów z l. 1810-1825 (sygn. 40 i 47 oraz od 82 do 83) - księgi zawierają również akta rozwodów wyznania mojżeszowego; 3. Sumariusz ogólny metryk za l. 1584-1808 (sygn. 52); 4. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1811-1825 (sygn. od 53 do 66 /w tym sygn. 59a/); 5. Akta zapowiedzi z l. 1810-1825 (sygn. od 67 do 81) zmikrofilmowano j. a. o sygnaturach: 1, 2 /dawna sygn. 6/, 3-4 /d.4-5/, 5 /d.3/, 6-28 /d.7-29/, 29 /d.31/, 30, 31 /d.32/, 32 /d.34/, 33, 34-39 /d.35-40/, 41, 42-46 /d.43-47/, 48-51 /d. 49-52/ (mikrofilmy nr: 312588-312628, 312630-312634, 312636-12639)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 85 2737

Amount of archival material

85

85

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.