Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Płock

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1584] 1808-1825
- brak danych - 1584 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 85 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1808-1815 (sygn. od 1 do 39 /w tym sygn. 19a/, od 41 do 46 i od 48 do 51) - część ksiąg zawiera również akta wyznania ewang.-augsb.; 2. Akta rozwodów z l. 1810-1825 (sygn. 40 i 47 oraz od 82 do 83) - księgi zawierają również akta rozwodów wyznania mojżeszowego; 3. Sumariusz ogólny metryk za l. 1584-1808 (sygn. 52); 4. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1811-1825 (sygn. od 53 do 66 /w tym sygn. 59a/); 5. Akta zapowiedzi z l. 1810-1825 (sygn. od 67 do 81) zmikrofilmowano j. a. o sygnaturach: 1, 2 /dawna sygn. 6/, 3-4 /d.4-5/, 5 /d.3/, 6-28 /d.7-29/, 29 /d.31/, 30, 31 /d.32/, 32 /d.34/, 33, 34-39 /d.35-40/, 41, 42-46 /d.43-47/, 48-51 /d. 49-52/ (mikrofilmy nr: 312588-312628, 312630-312634, 312636-12639)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/357/0/-/1 Akta małżeństw 1808-1809 91
50/357/0/-/2 [Akta urodzeń z l. 1809-1810. Akta zgonów od grudnia 1810 do 1811 r.] 1809-1811 10
50/357/0/-/3 Akta urodzeń 1810-1811 84
50/357/0/-/4 Akta małżeństw 1810-1811 47
50/357/0/-/5 [Akta zgonów za maj-październik 1810 rok] 1810 48
50/357/0/-/6 Akta urodzeń 1811-1812 95
50/357/0/-/7 Akta małżeństw 1811-1812 36
50/357/0/-/8 Akta zgonów 1811-1812 70
50/357/0/-/9 Akta urodzeń 1812-1813 68
50/357/0/-/10 Akta małzeństw 1812-1813 25
50/357/0/-/11 Akta zgonów 1812-1813 72
50/357/0/-/12 Akta urodzeń 1813-1814 61
50/357/0/-/13 Akta małżeństw 1813-1814 42
50/357/0/-/14 Akta zgonów 1813-1814 87
50/357/0/-/15 Akta urodzeń 1814-1815 79
50/357/0/-/16 Akta małżeństw 1814-1815 41
50/357/0/-/17 Akta zgonów 1814-1815 47
50/357/0/-/18 Akta urodzeń 1815-1816 64
50/357/0/-/19 Akta małżeństw 1815-1816 28
50/357/0/-/19a Akta małżeństw 1815-1816 0
50/357/0/-/20 Akta zgonów 1815-1816 29
50/357/0/-/21 Akta urodzeń 1816-1817 66
50/357/0/-/22 Akta małżeństw 1816-1817 47
50/357/0/-/23 Akta zgonów 1816-1817 40
50/357/0/-/24 Akta urodzeń 1817-1818 63
50/357/0/-/25 Akta małżeństw 1817-1818 25
50/357/0/-/26 Akta zgonów 1817-1818 35
50/357/0/-/27 Akta urodzeń 1818-1819 60
50/357/0/-/28 Akta małżeństw Vol. I 1818-1819 38
50/357/0/-/29 Akta małżeństw Vol. II 1818-1819 15
50/357/0/-/30 Akta zgonów 1818-1819 36
50/357/0/-/31 Akta urodzeń 1819-1820 121
50/357/0/-/32 Akta małżeństw 1820-1821 101
50/357/0/-/33 Akta zgonów 1819-1821 77
50/357/0/-/34 Akta urodzeń 1821-1822 74
50/357/0/-/35 Akta urodzeń 1821-1822 24
50/357/0/-/36 Akta małżeństw 1821-1822 59
50/357/0/-/37 Akta zgonów 1821-1822 49
50/357/0/-/38 Akta urodzeń 1822 54
50/357/0/-/39 Akta małżeństw 1822 22
50/357/0/-/40 Akta rozwodów 1822-1823 0
50/357/0/-/41 Akta zgonów 1822 45
50/357/0/-/42 Akta urodzeń 1823 80
50/357/0/-/43 Akta małżeństw 1823 48
50/357/0/-/44 Akta zgonów 1823 54
50/357/0/-/45 Akta urodzeń 1824 84
50/357/0/-/46 Akta małżeństw 1824 45
50/357/0/-/47 Akta rozwodów 1824 0
50/357/0/-/48 Akta zgonów 1824 62
50/357/0/-/49 Akta urodzeń 1825 75
50/357/0/-/50 Akta małżeństw 1825 55
50/357/0/-/51 Akta zgonów 1825 59
50/357/0/-/52 Sumariusz ogólny 1584-1808 0
50/357/0/-/53 Aneksy do aktów małżeństw 1811-1812 0
50/357/0/-/54 Aneksy do aktów małżeństw 1812-1813 0
50/357/0/-/55 Aneksy do aktów małżeństw 1814-1815 0
50/357/0/-/56 Aneksy do aktów małżeństw 1815-1816 0
50/357/0/-/57 Aneksy do aktów małżeństw 1816-1817 0
50/357/0/-/58 Aneksy do aktów małżeństw 1817-1818 0
50/357/0/-/59 [Aneksy do aktów małżeństw tom I] 1818-1819 0
50/357/0/-/59a [Aneksy do aktów małżeństw tom II] 1818-1819 0
50/357/0/-/60 Aneksy do aktów małżeństw 1819-1820 0
50/357/0/-/61 Aneksy do aktów małżeństw 1820-1821 0
50/357/0/-/62 Aneksy do aktów małżeństw 1821-1822 0
50/357/0/-/63 Aneksy do aktów małżeństw 1822 0
50/357/0/-/64 Aneksy do aktów małżeństw 1823 0
50/357/0/-/65 Aneksy do aktów małżeństw 1824 0
50/357/0/-/66 Aneksy do aktów małżeństw 1825 0
50/357/0/-/67 Akta zapowiedzi 1810-1811 0
50/357/0/-/68 Akta zapowiedzi 1812-1813 0
50/357/0/-/69 Akta zapowiedzi 1813-1814 0
50/357/0/-/70 Akta zapowiedzi 1814-1815 0
50/357/0/-/71 Akta zapowiedzi 1815-1816 0
50/357/0/-/72 Akta zapowiedzi 1816-1817 0
50/357/0/-/73 Akta zapowiedzi 1817-1818 0
50/357/0/-/74 Akta zapowiedzi 1818-1819 0
50/357/0/-/75 Akta zapowiedzi 1819-1820 0
50/357/0/-/76 Akta zapowiedzi 1820-1821 0
50/357/0/-/77 Akta zapowiedzi 1821-1822 0
50/357/0/-/78 Akta zapowiedzi 1822 0
50/357/0/-/79 Akta zapowiedzi 1823 0
50/357/0/-/80 Akta zapowiedzi 1824 0
50/357/0/-/81 Akta zapowiedzi 1825 0
50/357/0/-/82 Akta rozwodów 1810-1822 0
50/357/0/-/83 Akta rozwodów 1825 0

Amount of archival material

85

85

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.