Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Radzanowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1751] 1808-1825
- brak danych - 1751 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 37 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 20); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1751-1808 (sygn. 21); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1820, 1822-1825 (sygn. od 22 do 36); 4. Akta zapowiedzi z l. 1809-1810 (sygn. 37). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-20 (mikrofilmy nr: 312680-312699)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/359/0/-/1 Akta urodzeń 1808-1809 16
50/359/0/-/2 Akta zgonów 1808-1809 10
50/359/0/-/3 Akta urodzeń, małzeństw i zgonów 1808-1810 27
50/359/0/-/4 Akta małżeństw 1809-1810 9
50/359/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1810-1811 30
50/359/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811-1812 17
50/359/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812-1813 17
50/359/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813-1814 16
50/359/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1815 18
50/359/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815-1816 20
50/359/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816-1817 16
50/359/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817-1818 18
50/359/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818-1819 21
50/359/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819-1820 21
50/359/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820-1821 21
50/359/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821-1822 21
50/359/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 15
50/359/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 21
50/359/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 26
50/359/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 23
50/359/0/-/21 Sumariusz ogólny metryk 1751-1808 0
50/359/0/-/22 Aneksy do aktów małżeństw 1808-1809 0
50/359/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństw 1810-1811 0
50/359/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1811-1812 0
50/359/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1812-1813 0
50/359/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństw 1813-1814 0
50/359/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1814-1815 0
50/359/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1815-1816 0
50/359/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1816-1817 0
50/359/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1817-1818 0
1 2

Amount of archival material

37

37

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.