Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Woźniki

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1648] 1808-1825
- brak danych - 1648 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 38 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 20); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1648-1808 (sygn. 21); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1825 (sygn. od 22 do 37); 4. Akta zapowiedzi z r. 1808 (sygn. 38). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-20 (mikrofilmy nr: 314016-314035)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 38 464
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/369/0/-/1 Akta urodzeń 1808 17
50/369/0/-/2 Akta małżeństw 1808 12
50/369/0/-/3 Akta zgonów 1808 13
50/369/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1809-1810 34
50/369/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1810-1811 33
50/369/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811-1812 30
50/369/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812-1813 26
50/369/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813-1814 19
50/369/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1815 18
50/369/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815-1816 22
50/369/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816-1817 19
50/369/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817-1818 23
50/369/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818-1819 23
50/369/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819-1820 30
50/369/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820-1821 22
50/369/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821-1822 25
50/369/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822-1823 18
50/369/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 24
50/369/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 26
50/369/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 30
50/369/0/-/21 Ogólny sumariusz 1648-1808 0
50/369/0/-/22 Aneksy do aktów małżeństw 1808-1809 0
50/369/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństw 1809-1810 0
50/369/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1810-1811 0
50/369/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1811-1812 0
50/369/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństw 1813-1814 0
50/369/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1814-1815 0
50/369/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1816-1817 0
50/369/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1817-1818 0
50/369/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1818-1819 0
1 2

Amount of archival material

38

38

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.