Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Krajkowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1594] 1808-1825
- brak danych - 1594 - 1808
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 32 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 20); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1594-1808 (sygn. 21); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1809-1812, 1818-1820, 1823-1824 (sygn. od 22 do 30 i sygn. 32); 4. Akta zapowiedzi z l. 1808-1809 (sygn. 31). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-20 (mikrofilmy nr: 315170-315189)

Amount of archival material

32

32

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -