Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Mochowo

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1595] 1808-1825
- brak danych - 1595 - 1808
1808 - 1811
1821 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 22 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1811, 1821-1825 (sygn. od 1 do 15); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1595-1808 (sygn. 16); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1821-1825 (sygn. od 17 do 21); 4. Akta zapowiedzi z l. 1808-1811 (sygn. 22). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 3-15 /dawne sygn. 1-13/ (mikrofilmy nr: 315401-315413)

Amount of archival material

22

22

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -