Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Gąbin

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes 53 j.a.
Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1809-1825 (sygn. od 1 do 40 i sygn. 51); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1809, 1811, 1814-1816, 1819, 1821-1825 (sygn. od 41 do 50 oraz od 52 do 53). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40 (mikrofilmy nr: 312810-312849)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/398/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw 1809 90
50/398/0/-/2 Akta urodzeń i zgonów 1810 111
50/398/0/-/3 Akta urodzeń i małżeństw 1811 66
50/398/0/-/4 Akta zgonów 1811 24
50/398/0/-/5 Akta urodzeń i zgonów 1812 92
50/398/0/-/6 Akta urodzeń 1813 41
50/398/0/-/7 Akta małżeństw 1813 35
50/398/0/-/8 Akta zgonów 1813 42
50/398/0/-/9 Akta urodzeń 1814 36
50/398/0/-/10 Akta małżeństw 1814 31
50/398/0/-/11 Akta zgonów 1814 19
50/398/0/-/12 Akta urodzeń 1815 35
50/398/0/-/13 Akta małżeństw 1815 30
50/398/0/-/14 Akta zgonów 1815 24
50/398/0/-/15 Akta urodzeń 1816 46
50/398/0/-/16 Akta małżeństw 1816 34
50/398/0/-/17 Akta zgonów 1816 27
50/398/0/-/18 Akta małżeństw 1817 43
50/398/0/-/19 Akta zgonów 1817 35
50/398/0/-/20 Akta urodzeń 1818 70
50/398/0/-/21 Akta małżeństw 1818 38
50/398/0/-/22 Akta zgonów 1818 33
50/398/0/-/23 Akta urodzeń 1819 53
50/398/0/-/24 Akta małżeństw 1819 37
50/398/0/-/25 Akta małżeństw 1820 32
50/398/0/-/26 Akta urodzeń 1821 83
50/398/0/-/27 Akta małżeństw 1821 50
50/398/0/-/28 Akta zgonów 1821 46
50/398/0/-/29 Akta urodzeń 1822 84
50/398/0/-/30 Akta małżeństw 1822 41
50/398/0/-/31 Akta zgonów 1822 55
50/398/0/-/32 Akta urodzeń 1823 61
50/398/0/-/33 Akta małżeństw 1823 36
50/398/0/-/34 Akta zgonów 1823 38
50/398/0/-/35 Akta urodzeń 1824 83
50/398/0/-/36 Akta małżeństw 1824 43
50/398/0/-/37 Akta zgonów 1824 45
50/398/0/-/38 Akta urodzeń 1825 89
50/398/0/-/39 Akta małżeństw 1825 39
50/398/0/-/40 Akta zgonów 1825 31
50/398/0/-/41 Aneksy do aktów małżeństw 1808-1809 0
50/398/0/-/42 Aneksy do aktów małżeństw 1808-1809 0
50/398/0/-/43 Aneksy do aktów małżeństw 1814 0
50/398/0/-/44 Aneksy do aktów małżeństw 1815 0
50/398/0/-/45 Aneksy do aktów małżeństw 1816 0
50/398/0/-/46 Aneksy do aktów małżeństw 1819 0
50/398/0/-/47 Aneksy do aktów małżeństw 1822 0
50/398/0/-/48 Aneksy do aktów małżeństw 1823 0
50/398/0/-/49 Aneksy do aktów małżeństw 1824 0
50/398/0/-/50 Aneksy do aktów małżeństw 1825 0
50/398/0/-/51 Akta urodzeń 1820-1822 0
50/398/0/-/52 Aneksy do aktów małżeństw 1811 0
50/398/0/-/53 Aneksy do aktów małżeństw 1821 0

Amount of archival material

53

53

0

0.99

0.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -