Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Lekarski guberni płockiej i augustowskiej

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1839-1866 [1869]
Vračebnaja Uprava Plockoj i Augustovskoj Gubernii 1839 - 1866
1867 - 1869
- brak danych - tak
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 32 j.a.
Urząd Lekarski Guberni Płockiej i Augustowskiej, noszący od 1850 r. nazwę Urząd Lekarski Guberni Płockiej został utworzony na mocy ustawy z 1838 r. dla załatwiania spraw służby zdrowia w guberniach płockiej i augustowskiej (zgodnie z ustawą jeden urząd na każde dwie gubernie). Do kompetencji Urzędu należały: sprawy statystyki i postępu w medycynie, egzaminowanie pomocników aptekarskich i felczerów, ewidencja osób mających prawo praktyki w guberniach, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, wydawanie opinii w sprawach kryminalnych, cywilnych i konsystorskich, nadzór nad pracownikami służby zdrowia, lekarzami obwodowymi, powiatowymi i miejskimi. W skład Urzędu wchodzili: inspektor (kontrolował wszelkie zakłady lekarskie i lazarety więzienne), akuszer, asesor farmaceutyczny i weterynaryjny oraz dwóch członków honorowych. Tak zorganizowana służba zdrowia funkcjonowała do czasu wejścia w życie ustawy z 19/31 grudnia 1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym, która wprowadziła w rządach gubernialnych wydziały lekarskie pod zarządem lekarskiego inspektora gubernialnego.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1968]
1. Akta ogólne farmacji i aptek l. 1839-1866 (sygn. od 1 do 4): rozporządzenia władz nadrzędnych, okólniki w sprawach składu i cen leków, protokoły wizytacji aptek, wykazy prowizorów, akta założenia aptek w Bieżuniu, Dobrzyniu, Serocku.
2. Akta personalne właścicieli aptek i pracowników służby zdrowia: lekarzy, felczerów, pracowników farmacji i akuszerek l. 1839-1866 [1969] (sygn. od 5 do 32).
- brak danych -

Amount of archival material

32

32

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.