Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Zarząd Dróg Wodnych w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1918-1951
- brak danych - 1918 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - transport, komunikacja, łączność polski
niemiecki
spis roboczy Yes 3 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
inwentarz kartkowy Yes 156 j.a.
- brak danych - 1. Okres międzywojenny l. 1918-1939: plany i mapy fragmentów rzeki Wisły, portu w Radziwiu, szkice sytuacyjne, dokument robót regulacyjnych, pomiary rzeki Wisły, raporty wodostanowe, sprawozdania techniczno-finansowe, księga ruchu statków, itp. , załączniki z l. 1903-1913 w j. rosyjskim.
2. Okres okupacji hitlerowskiej l. 1939-1945: plany sytuacyjne gruntów przy rzece Wiśle, szkice poszczególnych odcinków rzeki, plany regulacji Wisły, wykresy stanu wód, sprawozdania tygodniowe obserwacji prądu wody.
3. Okres powojenny – akta ogólne l. 1946-1951: inwentaryzacja przynależności do portu Płock-Radziwie, sprawozdania techniczno-finansowe z robót regulacyjnych, dzienniki budowy, kosztorysy robót budowlanych i regulacyjnych, plany sytuacyjne i zdjęcia rzeki Wisły, obrazy wykonawcze renowacji budynków.
4. Akta osobowe pracowników z l. 1937-1944.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/54/0/-/1 Triangulacja i niwelacja [szkice sieci poligonalnej, kopie planów i map miejscowości położonych nad Wisłą] 1919-1934 0
50/54/0/-/2 [Raporty wodowskazowe, wykazy stanu wody, korespondencja] 1919-1942 0
50/54/0/-/3 Port w Radziwiu [projekt i plany portu, projekty budowy linii kolejowej] 1919-1937 0
50/54/0/-/4 Różne plany z lat przedwojennych [plany, szkice sytuacyjne, szkice polowe rzeki Wisły pod Płockiem, Dobiegniewem-Dobrzyniem, Dobrzykowem, Troszynem, Wyszogrodem] 1920-1941 0
50/54/0/-/5 Pomiary szczegółowe [plany, odbitki i kalki gruntów w Radziwiu, plany portu w Płocku] 1922-1936 0
50/54/0/-/6 Roboty regulacyjne: I. roboty regulacyjne nowe, II. roboty wałowe 1923 r. [pisma dotyczące rewizji wałów ochronnych pod Wisłą] 1923 0
50/54/0/-/7 Plany [Projekt budowy portu w Radziwiu, plan Wisły, odcinek Jabłonna – Zakroczym, projekt i budowa portu handlowego pod Saską Kępą w Warszawie, projekt robót regulacyjnych na rzece Wiśle km. 578-585] 1923-1929 0
50/54/0/-/8 Stare plany [plany i kalki pomiarów rzeki Wisły] 1923-1931 0
50/54/0/-/9 Profile pomiarów głębokości [pod Secyminem i Wolą Górną] 1923-1924 0
50/54/0/-/10 Profile pomiarów głębokości robót ochronnych na rzece Wiśle km. 568,1 – 568,4 pod Secyminem 1924 0
50/54/0/-/11 Wodostany Wisły - Płock i Włocławek [Raporty wodowskazowe] 1925-1927 0
50/54/0/-/12 Ustalenie granic gruntów wsi Brwilno Dolne [sprawozdania, orzeczenia, opisy oraz plany i szkice] 1926-1939 0
50/54/0/-/13 Ustalenie granic gruntów m. Włocławka i łożyska rzeki Wisły [korespondencja, wezwania, protokoły ustalenia granic m. Włocławka, wsi Kulin, szkice odręczne] 1927 0
50/54/0/-/14 Poligony od 517-534 [obliczenia dokonane na lewym brzegu Wisły pod miejscowością Grochale i na prawym brzegu pod Modlinem] 1927 0
50/54/0/-/15 Różne plany z lat przedwojennych [plany i szkice sytuacyjne rzeki Wisły przy wsiach: Drwały, Kępa Niemiecka, Secymin, Gorzewnica i Piaski] 1927-1931 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

164

0

0

1.81

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.