Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Mazowiecka. Komenda Hufca Płockiego

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1916-1949
- brak danych - 1916 - 1939
1945 - 1949
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - młodzieżowe polski
inwentarz książkowy Yes 22 j.a.
Komenda Okręgu (III) Płockiego w latach 1916-1920/1921 działała na obszarze 2 obwodów, z których pierwszy obejmował powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński, a drugi: mławski, ciechanowski, przasnyski i płoński. Pierwszymi drużynami były męska drużyna im. Mohorta powstała w 1912 r. i żeńska drużyna im. Z. Chrzanowskiej – 1914 r.
W latach 1921-1928 Komenda Chorągwi Płockiej swym zasięgiem obejmowała powiaty: płocki, płoński, lipnowski, sierpecki, rypiński i mławski. W 1927 r. na terenie miasta Płocka działało 10 drużyn harcerskich tj.: drużyna nr 1 im. Szymona Mohorta (od 1912 r.) przy Gimnazjum im. Wł. Jagiełły, drużyna nr 2 im. Tadeusza Kościuszki (od 1915 r.) przy Gimnazjum im. St. Małachowskiego, drużyna rzemieślnicza nr 3 im. Jana Kilińskiego (od 1912 r.), drużyna nr 4 im. Bartosza Głowackiego (od 1917 r.) przy Seminarium Nauczycielskim, drużyna nr 5 im. Ks. Ignacego Skorupki (1922 r.) przy Seminarium Duchownym, drużyna nr 6 im. Zawiszy Czarnego (od 1921 r.) przy Szkole Powszechnej Nr 1, drużyna nr 7 im. Józefa Poniatowskiego (od 1924 r.) przy Szkole Powszechnej Nr 5, drużyna nr 8 im. Stefana Czarnieckiego (od 1921 r.) przy Szkole Powszechnej Nr 2, drużyna nr 9 im. Fryderyka Chopina (od 1927 r.) przy Szkole Organistowskiej, drużyna nr 10 im. Kazimierza Betleya (1927 r.) przy Szkole Handlowej. W r. 1928/1929 do Komendy Płockiej przyłączono Komendę Włocławską z siedzibą w Płocku. Z dn. 30.03.1931 r. rozkazem nr 432 Naczelnictwa ZHP Głównej Kwatery Męskiej obie chorągwie zostały rozwiązane, a ich teren działania podporządkowano Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie, która funkcjonowała także przez wiele lat po wyzwoleniu.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Włodarska, Płock 1982]
I. Okres przedwojenny l. 1916-1939 (sygn. od 1 do 14): akta dotyczące początków organizacji ruchu, działalności i przeobrażeń, ramowe programy pracy drużyn, sprawozdania, raporty, wykazy imienne członków poszczególnych drużyn, raporty z przebiegu akcji letnich, organizacja i budżet obozów harcerskich, zawodów strzeleckich, rozkazy i wytyczne Naczelnej Komendy ZHP dla Komend Chorągwi, mianowania, zwolnienia, regulaminy, instrukcje.
II. Okres powojenny l. 1945-1949 (sygn. od 15 do 19): okólniki, instrukcje, rozkazy, zestawienia statystyczne drużyn harcerskich i zuchów, karty rejestracyjne drużyn i Hufca Płockiego.
III. Hufiec Żeński w Płocku r. 1948 (sygn. 20): karty rejestracyjne drużyn harcerek.
- brak danych -

Amount of archival material

22

22

0

0.43

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.