Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1951 [1956]
- brak danych - 1945 - 1951
1952 - 1956
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz książkowy Yes 2147 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.a.
Na mocy dekretu z 2 marca 1945 r. i ustawy z 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych utworzono Wojewódzki Oddział Tymczasowy Zarządu Państwowego na Okręg Mazowiecki w Płocku, który następnie dekretem z dnia 8 marca 1946 r. (wszedł w życie 19.04 1946 r.) o majątkach opuszczonych i poniemieckich został przekształcony w Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku. Obejmował on swym zasięgiem teren miasta Płocka oraz 15 powiatów województwa warszawskiego. Dla koordynacji pracy w terenie utworzono następujące biura obwodowe: Biuro Obwodowe w Ciechanowie obejmowało powiaty ciechanowski i pułtuski, Biuro Obwodowe w Działdowie obejmowało powiat działdowski, Biuro Obwodowe w Gostyninie obejmowało powiat gostyniński, Biuro Obwodowe w Mławie obejmowało powiat mławski, Biuro Obwodowe w Ostrołęce obejmowało powiat ostrołęcki i ostrowski, Biuro Obwodowe w Płońsku obejmowało powiat płoński, Biuro Obwodowe w Przasnyszu obejmowało powiaty makowski i przasnyski, Biuro Obwodowe w Sierpcu obejmowało powiat sierpecki, Biuro Obwodowe w Sochaczewie obejmowało powiat sochaczewski, Biuro Obwodowe w Węgrowie obejmowało powiaty węgrowski i sokołowski. Czynności Biura Obwodowego na powiat płocki wykonywał Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku. Do zakresu jego działania należało zabezpieczanie majątków opuszczonych i porzuconych (poniemieckich) do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe władze, kontrola i sporządzanie ich inwentarzy, oddawanie ich w najem lub dzierżawę oraz sprzedaż ruchomości. Organem nadrzędnym był Główny Urzędu Likwidacyjny z siedzibą w Łodzi. Na czele OUL w Płocku stał dyrektor powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego. Urząd dzielił się na 5 wydziałów tj.: ogólny, finansowy, ewidencyjno-szacunkowy, powierniczy i prawny, z których każdy dzielił się na oddziały. Na czele wydziałów stali naczelnicy, a oddziałów - kierownicy. Urzędy likwidacyjne zniesione zostały mocą uchwały Rady Ministrów z 17 marca 1951 r. Zakres działania okręgowych urzędów likwidacyjnych z dniem 1 lipca 1951 r. przejęły wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych, a rejonowych urzędów likwidacyjnych - wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Kolasa, Płock 1977] I. Wydział I Ogólny: 1. Kancelaria l. 1945-1951 (sygn. od 1 do 39): regulaminy, zarządzenia, instrukcje, protokoły z posiedzeń i z zebrań, dane o obiektach poniemieckich, wykazy okręgów i siedzib OUL, okresowe sprawozdania, zjazdy i konferencje, akta likwidacji agend byłego OUL w Gostyninie, Płocku, Płońsku, Sochaczewie. 2. Oddział I Osobowo-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 40 do 111): akta personalne pracowników, wykazy służbowe, karty ewidencyjne pracowników. 3. Oddział II Gospodarczy l. 1947-1948 (sygn. od 112 do 113): protokoły przekazywania akt, sprawozdania z kontroli Biur Obwodowych OUL. II. Wydział II Finansowy: 1. Oddział I Budżetowy l. 1949-1950 (sygn. od 114 do 115): dziennik główna, sprawozdania miesięczne. 2. Oddział II Rachunkowo-Kasowy l. 1945-1948 (sygn. od 116 do 125): karty uposażeń pracowników OUL i Biur Obwodowych. III. Wydział III Ewidencyjno-Szacunkowy: 1. Oddział I Ewidencyjno-Statystyczny l. 1946-1950 (sygn. od 126 do 147): opisy nieruchomości (w tym opuszczonych) m.in. w Gostyninie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Wyszogrodzie i Żurominie, miesięczne sprawozdania dotyczące nieruchomości rolnych, protokoły z konferencji kierowników Biur Obwodowych, wykazy nieruchomości poniemieckich, skorowidz do ewidencji pracodawców za l. 1947-1948. 2. Oddział II Rewizyjno-Szacunkowy l. 1946-1950 (sygn. od 148 do 154): akta Komisji Likwidacyjnych, Komisji Opiniodawczych w Gostyninie, Płocku,. Płońsku, Sierpcu. IV. Wydział IV Powierniczy: 1. Oddział I Nieruchomości l. 1945-1950 (sygn. od 155 do 165): zarządzenia, instrukcje, rejestr nieruchomości oddanych w zarząd repatriantom, przekazywanie nieruchomości poniemieckich ministerstwom i samorządom, karty ewidencyjne spadków i darowizn; a) Biuro Obwodowe w Ciechanowie l. 1946-1948 (sygn. od 166 do 169): wykazy nieruchomości opuszczonych i poniemieckich w Ciechanowie, Wyszkowie, Serocku; b) Biuro Obwodowe w Działdowie l. 1946-1947 (sygn. 170): protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości przekazanych Zarządowi Miejskiemu w Lidzbarku; c) Biuro Obwodowe w Gostyninie l. 1947-1949 (sygn. od 171 do 195): opisy nieruchomości w Gąbinie, Gostyninie, protokoły Komisji Szacunkowej; d) Biuro Obwodowe w Ciechanowie l. 1946-1949 (sygn. Od 196 do 199): protokoły i wykazy nieruchomości (w tym opuszczonych) przekazanych zarządom gmin i miast: Ostrołęka, Warchoły w Andrzejewie, Zaręby Kościelne; e) Biuro Obwodowe w Płońsku l. 1946-1950 (sygn. od 200 do 204a): ewidencja i protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości w mieście i powiecie Płońsk, w Sierpcu; f) Biuro Obwodowe w Przasnyszu r. 1946 (sygn. od 205 do 206): protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości m.in. opuszczonych, przekazanych w Zarząd miasta Chorzel; g) Biuro Obwodowe w Płocku l. 1945-1950 (sygn. od 207 do 223): protokoły Komisji Szacunkowych, przekazywanie nieruchomości w Płocku, szkice sytuacyjne, wykazy nieruchomości poniemieckich i będących w zasięgu RUL w Płocku; h) Biuro Obwodowe w Sierpcu 1946-1950 (sygn. od 224 do 226): protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości przekazanych Zarządom Miejskim w: Raciążu, Sierpcu, Żurominie; i) Biuro Obwodowe w Sochaczewie l. 1946, 1948 (sygn. od 227 do 228): protokoły zdawczo-odbiorcze nieruchomości przekazanych Zarządom Gmin: Kozłów Biskupi, Kampinos, Młodzieszyn, Chodaków, Głusk, wykazy nieruchomości opuszczonych i poniemieckich pod zarządem Biura Obwodowego w Sochaczewie. 2. Oddział II Przemysłowo-Handlowy: a) Biuro Obwodowe w Ciechanowie l. 1945-1948 (sygn. od 229 do 235): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia przedsiębiorstw: młynów w Ciechanowie, w Płaciszewie gm. Młock, piekarni w Pierścirogach i Ciechanowie; b) Biuro Obwodowe w Gostyninie l. 1945-1951 (sygn. Od 236 do 259): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia i opisy przedsiębiorstw: garbarni, fabryki marmelady w Gąbinie, piekarni w Duninowie Nowym, kuźni w Juliszewie, młyna wodnego w Gaśnie, mleczarni, piekarni, olejarni, stolarni, zakładu fryzjerskiego, rzeźni w Gostyninie, mleczarni w Sannikach; c) Biuro Obwodowe w Mławie l. 1945-1948 (sygn. od 260 do 277): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia i opisy przedsiębiorstw: składu artykułów żelaznych, piekarni, apteki, młyna motorowego, garbarni, olejarni, cegielni w Mławie, informacje o aptekach w Mławie; d) Biuro Obwodowe w Ostrołęce l. 1946-1948 (sygn. od 278 do 281): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia i opisy przedsiębiorstw: cegielni w Wojciechowicach, piekarni w Myszyńcu, młyna w Ostro-Łące, fabryki papy w m. Zawisty Dzikie; e) Biuro Obwodowe w Płocku l. 1945-1951 (sygn. od 282 do 320 i sygn. 332): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia, spisy inwentarza i opisy przedsiębiorstw: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik” (w tym lista pracowników), Zakłady Graficzne ul. Dominikańska Płockich Zakładów Przemysłowych ul. Sienkiewicza 48, rymarzy, siodlarzy, Młyna Kupieckiego, Młyna Królewieckiego, cukierni ul. Kwiatka 37 i ul. Szeroka 37 i 38, Olejarni Nowy Rynek 5, Zakładu Mechaniczno-Rowerowego, ul. Królewiecka 6 i 28, piekarni, ul. Płońska 11, ul. Stalina 17 ul. Płońska 11, ul. Bielska 31, rzeźni ul. Tumska 20 i ul. Grodzka 9, kostiumerni teatralnej ul. Tumska 3, zakładu fryzjerskiego, ul Tumska 12, wytwórni wód gazowanych, ul. Słoneczna 10, cegielni ul. Parowa 26, masarni ul. Grodzka 9, Państwowych Zakładów Samochodowych Nr 7 w Płocku, młyna w Imielnicy, Fabryki Lakierów i Hurtowni Farb w Radziwiu, wiatraku w Maszewie Dużym, piekarni w Drobinie, mleczarni w Wyszogrodzie, ewidencja nieruchomości porzuconych i poniemieckich w zasięgu OUL w Płocku; f) Biuro Obwodowe w Płońsku l. 1945-1950 (sygn. od 321 do 329): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia i opisy przedsiębiorstw: młyna w Grabiach, młyna, masarni, piekarni w Płońsku, piekarni w Nowym Mieście; g) Biuro Obwodowe w Przasnyszu l. 1945-1947 (sygn. od 330 do 331): postanowienie Sądu Grodzkiego o przywrócenie posiadania młyna w Przasnyszu, protokoły Komisji Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego w sprawie dzierżawy przedsiębiorstw przemysłu spożywczego; h) Biuro Obwodowe w Sierpcu l. 1945-1951(sygn. Od 332 do 345): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia i opisy przedsiębiorstw: drukarnia, tartak, młyn w Sierpcu, młyny w Raciążu, w Nadolniku, w Głowienicy, w Grabiu, w Kraśnie, wiatraka w Malewie, młyna w Kondrajcu, umowy dzierżawne handlowe, wykazy przedsiębiorstw poniemieckich w Mławie i Ostrowi; i) Biuro Obwodowe w Sochaczewie l. 1945-1952 [1956] (sygn. od 346 do 351): protokoły Komisji Szacunkowych, przejęcia i opisy przedsiębiorstw: piekarnia, wytwórnia wód gazowanych w Sochaczewie, młyn w Oryszewie, młyn w Czerwińsku, warsztat ślusarsko-mechaniczny w Boryszewie. 3. Oddział III Ruchomości l. 1945-1952 (sygn. Od 352 do 365): akta likwidacji poniemieckich remanentów „SCh” w Sierpcu, rejestry sprzedanych ruchomości Biur Obwodowych w Gostyninie, Płońsku, Sierpcu, rejestry inwentarza żywego, sprawozdania. V. Wydział V Prawny: 1. Oddział I Administracyjno-Prawny l. 1945-1946 (sygn. 366): sprawozdania z inspekcji delegatur. 2. Oddział II Sądowy: l. 1945-1949 (sygn. od 367 do 775): przywracanie nieruchomości osobom prywatnym z terenu zasięgu Biur Obwodowych w Ciechanowie, Działdowie, Gostyninie, Mławie, Ostrołęce, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Sierpcu, Sochaczewie, Węgrowie. 3. Dział Egzekucyjny l.1945-1951 (sygn. Od 776 do 2148): akta spraw egzekucyjnych, repertoria. VI. Część nieopracowana - akta osobowe z l. 1950-1951. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział I Ogólny 0 0
1.1 Kancelaria 0 0
1.2 Oddział I Osobowo-Administracyjny 0 0
1.3 Oddział II Gospodarczy 0 0
2 Wydział II Finansowy 0 0
2.1 Oddział I Budżetowy 0 0
2.2 Oddział Rachunkowo-Kasowy 0 0
3 Wydział III Ewidencyjno-Szacunkowy 0 0
3.1 Oddział I Ewidecyjno-Statystyczny Oddział I Ewidencyjno-Statystyczny 0 0
3.2 Oddział II Rewizyjno-Szacunkowy 0 0
4 Wydział IV Powierniczy 0 0
4.1 Oddział I Nieruchomości 0 0
4.2 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Ciechanowie 0 0
4.3 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Działdowie 0 0
4.4 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Gostyninie 0 0
4.5 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Płońsku 0 0
4.6 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Przasnyszu 0 0
4.7 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Płocku 0 0
4.8 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Sierpcu 0 0
4.9 Oddział I Nieruchomości - Biuro Obwodowe w Sochaczewie 0 0
4.10 Oddział II Przemysłowo-Handlowy- Biuro Obwodowe w Ciechanowie 0 0
4.11 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Gostyninie 0 0
4.12 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Mławie 0 0
4.13 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Ostrołęce 0 0
4.14 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Płocku 0 0
4.15 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Płońsku 0 0
4.16 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Przasnyszu 0 0
4.17 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Sierpcu 0 0
4.18 Oddział II Przemysłowo-Handlowy - Biuro Obwodowe w Sochaczewie 0 0
4.19 Oddział III Ruchomości 0 0
5 Wydział V Prawny 0 0
5.1 Oddział I Administracyjno-Prawny 0 0
5.2 Oddział II Sądowy 0 0
5.3 Dział Egzekucyjny 0 0

Amount of archival material

2148

2147

0

7.46

7.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.