Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Izba Skarbowa w Płocku. Referat Dyscyplinarny

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes 82 j.a.
Organizacja administracji skarbowej po II wojnie światowej opierała się na rozporządzeniach Ministra Skarbu z dn. 23.02.1939 r. odnośnie organizacji i zakresu działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych oraz z dn. 24.03.1939 r. o ustaleniu wewnętrznego podziału izb skarbowych i podległych im urzędów na jednostki organizacyjne i zakresu działania tych jednostek, a także na nowych przepisach wprowadzonych dekretem z dn. 11.04.1945 r. o ustroju władz administracyjnych oraz skarbowych wykonawczych. W myśl niniejszego dekretu organami administracji skarbowej były: izby skarbowe i izby akcyzowo-celne jako władze II instancji, podporządkowane izbom skarbowym – urzędy skarbowe i urzędy rewizyjne oraz izbom akcyzowo-celnym – urzędy akcyzowe i urzędy celne, jako władze I instancji, a także inspektoraty karno-skarbowe oraz podległe im brygady karno-skarbowe, jako karne organa wykonawcze władz skarbowych.
Izba Skarbowa w Płocku została powołana w 1945 r. Przed II wojną światową funkcjonował w Płocku jedynie powołany na mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 24.03.1939 r. Urząd Skarbowy podległy Okręgowej Izbie Skarbowej w Warszawie.
Izba skarbowa, na czele której stał dyrektor podległy bezpośrednio Ministrowi Skarbu, dzieliła się na następujące wydziały: I - ogólny (z oddziałami: organizacyjno-osobowym, gospodarczym, referatem dyscyplinarnym, kancelaria główną, składnicą akt i biblioteką), II –podatków (z oddziałami: administracyjnym, podatku dochodowego, podatków realnych, podatku obrotowego, bilansowym i egzekucyjnym), III – rachunkowo-kasowy (z oddziałami: administracyjnym, asygnowań, kontroli rachunkowości podatków, dochodów budżetowych, rozchodów budżetowych i sum niebudżetowych), IV – akcyz i monopolów (z oddziałami: administracyjnym, akcyzowo-monopolowym i karno-skarbowym), V – opłat stemplowych (z oddziałami opłat i podatku spadkowego), VI – emerytur i rent (z oddziałami rent i emerytur), VII – bilansowy, do którego należały sprawy orzecznictwa podatkowego w zakresie działania izby skarbowej jako władzy II instancji, czuwanie nad sprawnością poboru należności własnych, sprawy ulg podatkowych w zakresie tych należności oraz prowadzenie statystyk i analiz podatkowych.
Do zakresu działania izby skarbowej należało wydawanie decyzji w pierwszej instancji w prawach nie zastrzeżonych Ministerstwu Skarbu, a nie należących do zakresu działania podległych urzędów oraz w drugiej instancji – w prawach należących do zakresu działania specjalnych organów, do których należał wymiar opłat stemplowych, podatków od darowizn oraz dochodów komunalnych do tych opłat i podatku, nadzór nad czynnościami podległych urzędów i organów wykonawczych, kontrola organów, którym zlecono wymiar opłat stemplowych i podatku od darowizn, jak również wykonywanie kontroli instytucji, do których należał wymiar i pobór podatków państwowych. Referat Dyscyplinarny, którego akta się zachowały, zajmował się ściganiem urzędniczych przestępstw, występków, wykroczeń służbowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Gorel, Warszawa 1978]
Akta spraw dyscyplinarnych pracowników Izby Skarbowej w Płocku, urzędów skarbowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Pułtusku, Przasnyszu, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Urzędu Rewizyjnego oraz Urzędu Akcyz i Monopoli w Płocku (sygn. od 1 do 79); analizy działalności (sygn. 80), okólniki i wytyczne Ministerstwa Skarbu dotyczące izb skarbowych (sygn. 81), karty ewidencyjne kadry kierowniczej (sygn. 82). Część zespołu jest przechowywana w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy (zespół nr 72/1967/0).

Amount of archival material

82

82

0

0.53

0.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.