Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Zawodowy Transportowców RP Oddział w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - zawodowe, przysposobienia zawodowego polski
inwentarz książkowy Yes 7 j.a.
Związek Zawodowy Transportowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Płocku został zarejestrowany w 1928 r. i zrzeszał pracowników transportu tj.: automobilistów, dorożkarzy, woźniców, tragarzy, bagażowych kolejowych. W skład zarządu wchodzili: Szloma Wyszogrodzki, Mendel Koziebrodzki, Ajzyk Bursztyn, Jakob Wyszyński i Aron Aronson. Po wojnie Związek Zawodowy Transportowców R.P. Oddział w Płocku wznowił działalność. W jego skład weszły: istniejący od 19.02.1945 r. Związek Zawodowy Szoferów, Monterów i Zawodów Pokrewnych (przemianowany później na Związek Zawodowy Szoferów i Mechaników Samochodowych w Płocku) – od grudnia 1945 r. jako Oddział Automobilistów ZZT R.P. oraz utworzony 11.03.1945 r. Związek Zawodowy Wodniaków w Płocku - od maja 1946 r. jako Oddział Żeglugi Śródlądowej ZZT R.P.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Wojtylak, Płock 2008]
Protokoły walnych zebrań Związku Zawodowego Szoferów, Monterów i Zawodów Pokrewnych oraz Związku Zawodowego Transportowców R.P. Oddział Automobilistów w Płocku; protokoły Zarządu Związku Zawodowego Wodniaków oraz Związku Zawodowego Transportowców R.P. Oddział Żeglugi Śródlądowej w Płocku; protokoły zebrań Rad Zakładowych przy Ekspozyturze Państwowej Komunikacji Samochodowej i Stoczni Głównej w Płocku oraz zebrań poszczególnych sekcji w sprawie współzawodnictwa pracy, wykazy pracowników poszczególnych baz PKS w Płocku, protokoły kontroli i lustracji finansowej Oddziału Automobilistów, protokoły wyborcze do rad zakładowych, sprawozdania miesięczne Oddziału Żeglugi Śródlądowej oraz z działalności Zarządu Związku Zawodowego Wodniaków w Płocku, protokoły obchodów akademii „ku czci” i pierwszomajowych, spotkania propagandowe, pisma w sprawie socjalistycznej dyscypliny pracy, przepisy pracownicze oraz korespondencja z Zarządem Głównym ZZT RP. - brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.