Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-2006
- brak danych - 1945 - 1949
1953 - 2006
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 295 j.a.
- brak danych - Akta z l. 1945-1949: dziennik główna, książka kasowa, księga udziałów, rejestr członków; akta z l. 1953-2004: księgi udziałowców, wycofanie, przepisanie udziałów członkowskich, rejestry członków, protokoły z: Zebrania Założycielskiego, Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Spółdzielni, akta Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń Zarządu, Dyrekcji i Komisji, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, decyzje, protokoły kontroli i lustracji, bilanse, sprawozdania GUS, sprawy własnościowo-prawne nieruchomości, mapy geodezyjne i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, PT obiektów własnych Spółdzielni. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/68/0/-/1 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 1 do 389 1960-1990 0
50/68/0/-/2 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 391 do 590 1960-1990 0
50/68/0/-/3 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 591 do 988 1960-1990 0
50/68/0/-/4 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 989 do 1388 1960-1990 0
50/68/0/-/5 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 1389 do 1784 1960-1990 0
50/68/0/-/6 Księga udziałowców Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska w Płocku od nr 1785 do 2182 1959-1990 0
50/68/0/-/7 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 2183 do 2582 1960-1990 0
50/68/0/-/8 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 2583 do 2782 1960-1990 0
50/68/0/-/9 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 2783 do 2982 1960-1990 0
50/68/0/-/10 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 2983 do 3166 1960-1990 0
50/68/0/-/11 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 3167 do 3574 1960-1990 0
50/68/0/-/12 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 3575 do 3972 1960-1990 0
50/68/0/-/13 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 3973 do 4372 1960-1990 0
50/68/0/-/14 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 4373 do 4768 1960-1990 0
50/68/0/-/15 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 4769 do 5152 1960-1990 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

295

0

0

6.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.