Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-2006
- brak danych - 1945 - 1949
1953 - 2006
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 295 j.a.
- brak danych - Akta z l. 1945-1949: dziennik główna, książka kasowa, księga udziałów, rejestr członków; akta z l. 1953-2004: księgi udziałowców, wycofanie, przepisanie udziałów członkowskich, rejestry członków, protokoły z: Zebrania Założycielskiego, Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Spółdzielni, akta Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń Zarządu, Dyrekcji i Komisji, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, decyzje, protokoły kontroli i lustracji, bilanse, sprawozdania GUS, sprawy własnościowo-prawne nieruchomości, mapy geodezyjne i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, PT obiektów własnych Spółdzielni. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/68/0/-/136 Bilans i orzeczenie badania sprawozdania finansowego za 1966 rok 1966-1967 0
50/68/0/-/137 Badanie sprawozdania finansowego za 1966 1967-1968 0
50/68/0/-/138 Bilans za 1967 rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego 1967-1968 0
50/68/0/-/139 Bialns za 1968 rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego - załączniki 1968-1969 0
50/68/0/-/140 Bilans za 1970 rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego - załączniki 1970-1971 0
50/68/0/-/141 Bialns za 1971rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego - załączniki 1971-1972 0
50/68/0/-/142 Bilans za 1972 rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego - załączniki 1972-1973 0
50/68/0/-/143 Bilans za 1973 rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego - załączniki, analiza ekonomiczna 1973-1974 0
50/68/0/-/144 Badanie sprawozdania finansowego za 1976, analiza ekonomiczna, załączniki 1976-1977 0
50/68/0/-/145 Bilans za 1981 rok i orzeczenie badania sprawozdania finansowego - załączniki 1981-1982 0
50/68/0/-/146 Badanie sprawozdania finansowego za 1981 rok, załączniki 1981-1982 0
50/68/0/-/147 Bilans za 1982 rok - załączniki 1982-1983 0
50/68/0/-/148 Sprawozdania GUS: DG-1, F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, F-r1, F-r2, F-r3, F-r5, F-r6, GM-1, G-1, GM-2, G-2, H-01, H-03, H-07, H-20, H-21, I-10, N-06, R-10, Z-01, Z-06, Z-07, Z-08, Z-10, Z-11, Z-28, Z-SK 1977-2001 0
50/68/0/-/149 Akty notarialne dotyczące zakupu nieruchomości rolnej położonej w Płocku, operaty szacunkowe, decyzje 1967-1971 0
50/68/0/-/150 Akty notarialne dotyczące zakupu nieruchomości rolnej położonej w Płocku, Gąbin 1971-1993 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

295

0

0

6.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.