Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-2006
- brak danych - 1945 - 1949
1953 - 2006
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 295 j.a.
- brak danych - Akta z l. 1945-1949: dziennik główna, książka kasowa, księga udziałów, rejestr członków; akta z l. 1953-2004: księgi udziałowców, wycofanie, przepisanie udziałów członkowskich, rejestry członków, protokoły z: Zebrania Założycielskiego, Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Spółdzielni, akta Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń Zarządu, Dyrekcji i Komisji, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, decyzje, protokoły kontroli i lustracji, bilanse, sprawozdania GUS, sprawy własnościowo-prawne nieruchomości, mapy geodezyjne i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, PT obiektów własnych Spółdzielni. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/68/0/-/241 Deklaracje członkowskie od nr 13001 do 13230 1989-1990 0
50/68/0/-/242 Deklaracje członkowskie od nr 13231 do 13450 1990-1991 0
50/68/0/-/243 Deklaracje członkowskie od nr 13451 do 13656 1991-1993 0
50/68/0/-/244 Projekt stropu podwieszanego i blach w podcieniach dla Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1983-1983 0
50/68/0/-/245 Projekt konstrukcji łącznika oraz adaptacja magazynu istniejącego dla Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1985-1985 0
50/68/0/-/246 Projekt zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej dla terenu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku ul. Targowa 1985-1985 0
50/68/0/-/247 Projekt instalacji wentylacyjnej i c.o. dla Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1985-1985 0
50/68/0/-/248 Projekt przechowalni ziemniaków, portiernia z częścią socjalną, waga oraz skład opału Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku oddział Brudzeń Duży 1979-1979 0
50/68/0/-/249 Rejestr udziałów członkowskich 1990-2006 0
50/68/0/-/250 Walne Zgromadzenie - protokoły, uchwały 2004-2006 0
50/68/0/-/251 Rada Nadzorcza - protokoły, regulamin Rady Nadzorczej 1985-2004 0
50/68/0/-/252 Rada Nadzorcza - protokoły z posiedzeń 2000-2004 0
50/68/0/-/253 Posiedzenie Rady Wierzycieli - protokoły 1996-1999 0
50/68/0/-/254 Odpis poświadczony z rejestru Spółdzielni Dział A - "RS" 1991-2001 0
50/68/0/-/255 Postępowanie układowe i sprawy BH Trading Spółka z o.o. - propozycje układowe, umowy darowizny, postanowienia Urzędu Skarbowego 1992-1996 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20

Amount of archival material

295

0

0

6.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.