Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-2006
- brak danych - 1945 - 1949
1953 - 2006
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 295 j.a.
- brak danych - Akta z l. 1945-1949: dziennik główna, książka kasowa, księga udziałów, rejestr członków; akta z l. 1953-2004: księgi udziałowców, wycofanie, przepisanie udziałów członkowskich, rejestry członków, protokoły z: Zebrania Założycielskiego, Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Spółdzielni, akta Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń Zarządu, Dyrekcji i Komisji, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, decyzje, protokoły kontroli i lustracji, bilanse, sprawozdania GUS, sprawy własnościowo-prawne nieruchomości, mapy geodezyjne i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, PT obiektów własnych Spółdzielni. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/68/0/-/31 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 10135 do 10534 1982-1993 0
50/68/0/-/32 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 10516 do 10913 1982-1993 0
50/68/0/-/33 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 10516 do 10914 1983-1994 0
50/68/0/-/34 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 10914 do 11313 1987-1990 0
50/68/0/-/35 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 10914 do 11314 1988-1991 0
50/68/0/-/36 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 11314 do 11675 1987-1990 0
50/68/0/-/37 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 11676 do 12034 1987-1990 0
50/68/0/-/38 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 12035 do 12426 1988-1990 0
50/68/0/-/39 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 12427 do 12824 1988-1990 0
50/68/0/-/40 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku od nr 12825 do 12972 1988-1990 0
50/68/0/-/41 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1982-1990 0
50/68/0/-/42 Księga udziałowców Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Płocku 1986-1991 0
50/68/0/-/43 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Bodzanów 1 1991-1995 0
50/68/0/-/44 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Bodzanów 2 1990-2000 0
50/68/0/-/45 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Drobin i punkt skupu Staroźreby 1991-2001 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

295

0

0

6.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.