Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-2006
- brak danych - 1945 - 1949
1953 - 2006
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 295 j.a.
- brak danych - Akta z l. 1945-1949: dziennik główna, książka kasowa, księga udziałów, rejestr członków; akta z l. 1953-2004: księgi udziałowców, wycofanie, przepisanie udziałów członkowskich, rejestry członków, protokoły z: Zebrania Założycielskiego, Walnych Zgromadzeń, z posiedzeń Rady i Prezydium Rady Spółdzielni, akta Rady Nadzorczej, protokoły z posiedzeń Zarządu, Dyrekcji i Komisji, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, decyzje, protokoły kontroli i lustracji, bilanse, sprawozdania GUS, sprawy własnościowo-prawne nieruchomości, mapy geodezyjne i zaświadczenia z ksiąg wieczystych, PT obiektów własnych Spółdzielni. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/68/0/-/46 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Gąbin 1 1990-2001 0
50/68/0/-/47 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Gąbin 2 1990-2001 0
50/68/0/-/48 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Gostynin 1990-2001 0
50/68/0/-/49 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Płock 1 1990-2001 0
50/68/0/-/50 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Płock 2 1990-2001 0
50/68/0/-/51 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Sanniki 1 1990-2001 0
50/68/0/-/52 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Sanniki 2 1990-2001 0
50/68/0/-/53 Wycofanie udziałów członkowskich, przepisanie udziałów punkt skupu Sierpc i punkt skupu Brudzeń 1990-2001 0
50/68/0/-/54 Protokół z Zebrania Założycielskiego Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Płocku - załączniki, materiały 1975-1976 0
50/68/0/-/55 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Rejonowa Spółdzielnia w Płocku - załączniki, programy pracy 1975-1975 0
50/68/0/-/56 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Rejonowa Spółdzielnia w Płocku - załączniki, programy pracy 1978-1979 0
50/68/0/-/57 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Rejonowa Spółdzielnia w Płocku - załączniki, programy pracy, uchwały 1982-1983 0
50/68/0/-/58 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Rejonowa Spółdzielnia w Płocku - załączniki, programy pracy 1984-1985 0
50/68/0/-/59 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Rejonowa Spółdzielnia w Płocku - załączniki, programy pracy 1986-1987 0
50/68/0/-/60 Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Rejonowa Spółdzielnia w Płocku - załączniki, programy pracy 1988-1989 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

295

0

0

6.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.